Zapytanie ofertowe na: Dowożenie uczniów do szkół z terenu gminy Józefów w roku szkolnym 2020/2021”. Załączniki: Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy. Załącznik nr 2 - Wzór umowy. Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Zapytanie ofertowe na: Zakup urządzeń do sportów towarzyskich, gier i zabaw w ramach doposażenia obiektów służących wzmocnieniu kapitału społecznemu na terenie Gminy Józefów. Załączniki: Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy. Załącznik nr 2 - Wzór umowy. Załącznik nr 3 - Oświadczenie ...
Prezentacja atrakcyjnych turystycznie miejsc w gminie Józefów oraz promocja jej walorów przyrodniczych, kulturowych i historycznych. Takie cele postawił miejscowy ośrodek kultury przed uczestnikami konkursu fotograficznego "Pocztówka z gminy Józefów". To propozycja skierowana do ...
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Modernizację - przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Górniki, Siedliska i Józefów. Specyfikacja (SIWZ): Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Załącznik nr 1 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. Załącznik nr 2 - ...
BeeActive Race - Jazda Indywidualna na czas (ITT). W ubiegłych latach organizowane były wyścigi kolarskie, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem kolarzy z całej Polski. W tym roku organizatorzy podjęli decyzję o zorganizowaniu imprezy sportowej "BeeActive Race - Jazda Indywidualna na czas (ITT)", która ma zostać ...
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Modernizację drogi gminnej na działce nr ewidencyjny 1/42 ark. 3 w Józefowie. Specyfikacja (SIWZ): Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Załącznik nr 1 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu ...
Zawiadomienie o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla Gminy Józefów.

Urzędy i Instytucje

Gmina Józefów to jeden z najpiękniejszych zakątków Roztocza, miejsce w którym historia pozostawiła swoje liczne ślady, a wiele zaułków owiała legendą i tajemnicą. Położona w Puszczy Solskiej jest cudowną odskocznią od zgiełku miasta. Kusi turystów pięknymi krajobrazami, dziką przyrodą, świeżym powietrzem, ciszą i spokojem. ...
Zapraszamy firmy i instytucje do włączenia się do ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny. Każda firma przystępująca do programu sama opracuje własną ofertę rabatową skierowaną dla rodzin z trójką, czwórką lub większą liczbą dzieci. Ponadto każda firma sama określi zakres towarów i usług objętych zniżkami a także wyznaczy okres ...
Burmistrz Józefowa ogłasza nabór osób starszych wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, niesamodzielnych z niepełnosprawnościami chcących zamieszkać w Rodzinnych Domach Pomocy w Józefowie zlokalizowanych przy ulicy Armii Krajowej 15. Od 1 stycznia 2019 r. zostaną uruchomione 3 Rodzinne Domy Pomocy, w ...
«
 • Zamówienia publiczne
 • Konkurs ofert dla NGO
 • Przetargi
»
«
 • Senior-Wigor
 • Projekt Eco energia
 • Projekt Józefów Park
 • Projekt budowy kanalizacji
»
Z myślą o seniorach z terenu Gminy Józefów rozpoczął funkcjonowanie Dzienny Dom Senior-WIGOR w Józefowie. Po kompleksowym remoncie w części budynków ...
Mieszkańcy Józefowa mogą być zadowoleni, gdyż projekt "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Józefów i Borowina oraz modernizacja oczyszczalni ...
«
 • Miasto i Gmina
 • Rzeczpospolita Józefowska
 • Honorowi Obywatele
 • Kapela Rzemyki
»
UWAGA!  - pliki ładują się długo, dlatego też prosimy o cierpliwość osoby zainteresowane obejrzeniem folderów.   Józefów na Roztoczu i jego atrakcje ...
Zawiązana w Józefowie komórka "Ruchu Oporu" stała się zalążkiem działalności konspiracyjno-bojowej. "Rzeczpospolita Józefowska" powstała w czasie okupacji hitlerowskiej i miała ścisły związek z rozwojem ...
Były gratulacje, nagrody i życzenia. W piątek 26 lipca w Józefowie w powiecie biłgorajskim odbyły się obchody 20-lecia miejscowej Kapeli "Rzemyki". W uroczystym koncercie, zorganizowanym na rynku, wystąpili byli i obecni ...
Fundusz Aktywizacji Niepełnosprawnych w Józefowie - Spółdzielnia Socjalna zaparasza wszystkich zainteresowanych bezpłatną adopcją piesków do Przytuliska w Józefowie. ...
Zarządzenie Nr 29/20 Burmistrza Józefowa w sprawie określenia zasad udzielania dofinansowania z budżetu Gminy Józefów na zabiegi sterylizacji psów i kotów ...

Galeria obrazów

Turystyka