Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w SiedliskachTrwa realizacja projektu "Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Siedliskach" związana z operacją typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii".

Gmina Józefów otrzymała pomoc z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  • Wartość projektu - 4 092 340,38 zł.
  • Wartość dofinansowania - 1 999 398.00 zł co stanowi 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Celem projektu jest wsparcie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, a w wyniku realizacji operacji nastąpi poprawa warunków życia mieszkańców i stanu środowiska naturalnego w miejscowościach Siedliska, Tartak Długi Kąt i Długi Kąt Osada poprzez budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej o długości 7775 m.

Realizacja projektu Realizacja projektu Realizacja projektu
Realizacja projektu Realizacja projektu Realizacja projektu