Czerwcowe badanie rolneW dniach od 1 do 26 czerwca 2020 r. na terenie całej Polski zostaną przeprowadzone badania statystyczne z zakresu rolnictwa.

Celem badań jest pozyskanie rzetelnych danych na potrzeby Wspólnej Polityki Rolnej, kształtowania polityki żywnościowej kraju, analizy zmian w produkcji zwierzęcej oraz oceny ogólnej sytuacji w rolnictwie. Dane z badań są wykorzystywane do oceny zastosowanych, jak i do kształtowania nowych narzędzi WPR i są podstawą negocjacji w zakresie rodzaju i wielkości dotacji dla rolnictwa.

Czerwcowe badanie rolne