To już drugi, od czasu ogłoszenia na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego, konkurs organizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w którym JST mogły uzyskać 100% dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo.

Zdalna szkołaGmina Józefów otrzymała dofinansowanie i zakupiła w sumie 24 laptopy dla trzech szkół: Szkoły Podstawowej im Mieczysława Romanowskiego w Józefowie - 10 sztuk, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Majdanie Nepryskim - 7 sztuk oraz Szkoły Podstawowej im. Marii Konpnickiej w Stanisławowie - 7 sztuk.

Cały sprzęt ma być rozdysponowany przez dyrektorów szkół, którzy przekażą go użytkownikom na podstawie umowy użyczenia.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.