Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Filmy

Nasz kanał na Youtube - UM w Józefowie

mt_ignore:Śladami Singera
Burmistrz Józefowa ogłasza nabór rodziców, pełnoprawnych opiekunów dzieci w wieku od  1 roku życia do 3 lat chcących oddać dziecko do Gminnego Klubu Dziecięcego "Kajtek" w Józefowie zlokalizowanego przy ulicy Broniewskiego 10 (budynek Przedszkola Miejskiego w Józefowie). Nabór uczestników projektu trwa od 25 czerwca 2019 r. do 19 lipca 2019 r. Od 1 września 2019 r. zostanie uruchomiony Gminny Klub Dziecięcy "Kajtek", w których miejsce znajdzie 13 dzieci. W klubie prowadzone będą zróżnicowane ...
Koło Rejonowe w Józefowie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej prezentuje Państwu inicjatywę upamiętnienia żołnierzy Armii Krajowej i WiN, walczących i mieszkających w czasie II wojny światowej na terenie dzisiejszej gminy Józefów. Czas upływa i odchodzą od nas ostatni kombatanci, świadkowie tragicznych wydarzeń lat II wojny światowej. Upamiętnienie ma na celu zachowanie pamięci, wyróżnienie i rozpowszechnienie informacji o bohaterach Ziemi Józefowskiej w świadomości mieszkańców i osób odwiedzających gminę Józefów. ...
Burmistrz Józefowa ogłasza nabór osób starszych wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, niesamodzielnych z niepełnosprawnościami chcących zamieszkać w Rodzinnych Domach Pomocy w Józefowie zlokalizowanych przy ulicy Armii Krajowej 15. Od 1 stycznia 2019 r. zostaną uruchomione 3 Rodzinne Domy Pomocy, w których zakwaterowanie znajdzie 24 pensjonariuszy. RDP będą świadczyć usługi bytowe, opiekuńcze, zdrowotne dla uczestników projektu. Poniżej w załącznikach znajduje się regulamin rekrutacji i uczestnictwa w ...
 • Zamówienia publiczne
 • Konkurs ofert dla NGO
 • Przetargi
 • Senior-Wigor
 • Projekt Eco energia
 • Projekt Józefów Park
 • Projekt budowy kanalizacji
Z myślą o seniorach z terenu Gminy Józefów rozpoczął funkcjonowanie Dzienny Dom Senior-WIGOR w Józefowie. Po kompleksowym remoncie w części budynków Remizy Strażackiej ...
1. Obiekty i infrastruktura powstała w ramach projektu "Szlak geoturystyczny Roztocza Środkowego" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego ...
Mieszkańcy Józefowa mogą być zadowoleni, gdyż projekt "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Józefów i Borowina oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w ...
 • Miasto i Gmina
 • Rzeczpospolita Józefowska
 • Honorowi Obywatele
 • Kapela Rzemyki
  Wydawnictwa Urzędu Miejskiego     UWAGA !!  - pliki ładują się długo, dlatego też prosimy o cierpliwość osoby zainteresowane obejrzeniem folderów. ...
Zawiązana w Józefowie komórka "Ruchu Oporu" stała się zalążkiem działalności konspiracyjno-bojowej. "Rzeczpospolita Józefowska" powstała w czasie ...
Dnia 26 czerwca 2010r. Kapela Ludowo Podwórkowa RZEMYKI wzięła udział w XV Ogólnopolskim Zlocie Kapel Podwórkowych w Parczewie. Po zaprezentowanym kilkuminutowym programie, oceny Kapeli dokonał ...
 • Dialog społeczny, petycje
 • Wybory do PE
 • Program usuwania azbestu
 • Gospodarka odpadami
Fundusz Aktywizacji Niepełnosprawnych w Józefowie - Spółdzielnia Socjalna zaparasza wszystkich zainteresowanych bezpłatną adopcją piesków do Przytuliska w Józefowie. ...
Inwestycje Gminne