Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Artykuły

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 - SP Józefów

19 czerwca uczniowie  po raz ostatni przed wakacjami przekroczyli próg swojej szkoły. Ostatni dzwonek usłyszeli absolwenci gimnazjum, którzy w tym dniu otrzymali świadectwa ukończenia szkoły.

To niezwykła chwila, ponieważ wraz z ich odejściem kończy się 20-letnia historia józefowskiego Gimnazjum im. H. Sienkiewicza. Po 20-letniej przerwie szkołę ukończył także pierwszy rocznik ósmoklasistów. Wśród wszystkich kończących szkołę absolwentów była grupa nagrodzonych. Spośród wyróżnionych gimnazjalistów zaszczytny tytuł Absolwenta Roku zdobyli: Mikołaj Kraczek z klasy III A oraz Patrycja Kusztykiewicz z klasy III B; otrzymali oni również świadectwa z wyróżnieniem i nagrody.

Wśród wyróżnionych znaleźli się także: Kacper Mielniczek, Aleksandra Pogudz, Kamila Mazur, Damian Zdybel, Julia Kozirak, Bruno Kula oraz Jakub Karwan. Świadectwa z wyróżnieniem i nagrody dostało także dwoje ósmoklasistów: Martyna Nowicka oraz Gabriel Olesiuk. Rodzice wymienionych uczniów otrzymali listy gratulacyjne.

Wszyscy absolwenci złożyli ślubowanie oraz przekazali poczet sztandarowy swoim kolegom z klasy siódmej, od których dostali pamiątkowe upominki na dalszą drogę życia.

Podczas uroczystości uczniom klas młodszych rozdano także wiele nagród m.in. za: osiągnięcia dydaktyczne i wzorowe zachowanie, 100 procentową frekwencję, godne reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym oraz na konkursach i uroczystościach.

Absolwenci podziękowali pani dyrektor Edycie Nieśpiał, wicedyrektor Aleksandrze Kusztykiewicz oraz wychowawcom: Małgorzacie Rabiedze, Renacie Kusztykiewicz, Adriannie Kozak i Krzysztofowi Nowickiemu, wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły oraz młodszym koleżankom i kolegom. Nie obyło się bez wzruszeń, które potęgowały  piosenki wykonywane przez szkolne solistki przygotowane pod kierunkiem pani Anety Momot.

Dyrektor szkoły Edyta Nieśpiał także podziękowała wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły za rzetelną i owocną pracę w roku szkolnym 2018/2019. Szczególne wyrazy wdzięczności za pełną pasji i owocną pracę skierowała do pań: Marzeny Kowalczyk, Bożeny Żebrowskiej i Małgorzaty Hołys-Szado, które odeszły na emeryturę. Tego dnia miało miejsce jeszcze jedno pożegnanie. Po ośmiu latach pełnej zaangażowania pracy na rzecz Rady Rodziców odszedł jej wieloletni przewodniczący pan Dariusz Szkałuba.

Życząc udanych, słonecznych i bezpiecznych wakacji uczniom, pracownikom i rodzicom, dyrektor szkoły zakończyła uroczystość, po której uczniowie udali się na ostatnie przedwakacyjne spotkanie ze swoimi wychowawcami.

 

Zaczarowany świat bajek - SP Józefów

17.06.2019 r. w ramach projektu "Roztoczańskie anioły kochają książki" uczniowie klas I-III ze Szkoły Podstawowej w Józefowie odwiedzili Miejska bibliotekę Publiczną. Obejrzeli tam wystawę "Od PRL-u do demokracji", gdzie mogli zobaczyć różne przedmioty codziennego użytku i porównać ze współczesnymi. Następnie odbyło się spotkanie z autorką książek dla dzieci panią Edytą Zarębską i jej mężem panem Robertem Zarębskim. Spotkanie przebiegało w bardzo miłej i serdecznej atmosferze. Dzieci przeniosły się w krainę baśni i bajek. Autorka opowiadała jak spełniała swoje dziecięce marzenia, aby zostać "pisaczką" czyli pisarką, a uczniowie z zainteresowaniem słuchali jej wspomnień. Najbardziej podobała im się książka pt. "Opowieści babci Gruni", którą ilustrowała sama aktorka. Jej plastyczny talent można było podziwiać, gdy rysowała postacie z bajek, a uczniowie po kilku kreskach odgadywali co to za postać. Atrakcją była recytacja wiersza przez pana Roberta, a zadaniem uczniów było odgadywanie niektórych rymów.  Wszystkim spodobało się wspólne śpiewanie piosenki "Mądra rzeka", gdzie do słów pani Edyty muzykę skomponował pan Robert. Opiekę nad dziećmi sprawowała pani Bożena Żebrowska i pani Iwona Kusiak.

Zaproszenie na uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 - SP Józefów

Szkoła Podstawowa w Józefowie

Serdecznie zapraszamy uczniów, rodziców i przyjaciół Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie na uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019, które odbędzie się 19 czerwca 2019 r. o godz. 8:00.

Dyrektor,
Rada Pedagogiczna

Roboty programowalne - SP Józefów

Uczniowie koła informatycznego Szkoły Podstawowej w Józefowie pracowali w II półroczu z robotami programowalnymi RoboBuilder. Po zmontowaniu robotów poznawali podstawy ich programowania. Prezentowali również ich możliwości uczniom młodszych klas w szkole.

Jak co roku klasy od IV do VII brały udział w międzynarodowym projekcie "Godzina Kodowania". Wykonując algorytmiczne zadania udostępnione przez organizację Code.org poznawali podstawy programowania, jednej z umiejętności, która staje się kluczowa we współczesnym wysoko zinformatyzowanym świecie. Najwytrwalsi z nich, którzy ukończyli cały, wieloetapowy kurs programowania otrzymali certyfikaty potwierdzające podstawowe umiejętności w tej dziedzinie.

Kurs nauki programowania oraz koło informatyczne prowadził pan Tomasz Lipian.

Podsumowanie innowacji "Matematyka jest wszędzie" - SP Józefów

W nauczaniu matematyki oprócz uczenia wzorów, pojęć i algorytmów działań ważne jest stworzenie takiej sytuacji, aby uczniowie mieli również możliwość wykorzystania swojej wiedzy i umiejętności w praktyce. W tym celu w Szkole Podstawowej w Józefowie w ciągu bieżącego roku szkolnego realizowana była innowacja "Matematyka jest wszędzie" autorstwa pani Alicji Biszczanik. Program  miał za zadanie uświadomić uczniom, że matematyka jest użyteczna, bardzo pomaga w rozwiązywaniu problemów z życia codziennego i występuje w różnych jego dziedzinach. Można ją spotkać na etykietach różnych produktów, w banku, sklepowych promocjach, architekturze, a nawet fizyce czy chemii.

Zgodnie z założeniem innowacji uczniowie przez cały rok szkolny uczestniczyli w specjalnie zorganizowanych, cotygodniowych zajęciach pozalekcyjnych w szkole oraz w terenie. Ponadto uczestniczyli w lekcji matematyki w lokalnym sklepie "Stokrotka" oraz w sklepie budowlanym "Mrówka" ćwicząc umiejętność obliczeń pamięciowych, porównywania ułamków dziesiętnych i szacowania kosztów zakupów. Czytali także etykiety na poszczególnych farbach zwracając uwagę na ich pojemność i wydajność. Porównywali ceny paneli podłogowych zwracając uwagę na powierzchnię krycia podłogi jednego opakowania produktu.

Wykonali również kilka projektów towarzyszących:

  • "Matematyka w kuchni",
  • "Szkolny pokaz eksperymentów fizyczno-chemicznych",
  • "Koszt remontu mojego pokoju",
  • "Nasza szkoła w liczbach i procentach",
  • "Nasza gmina w liczbach i procentach".

Jednym z realizowanych zadań było także uczenie dzieci przedsiębiorczości - głównego elementu rozwoju kompetencji ekonomicznych. Realizując to zadanie uczniowie zaplanowali i przeprowadzili kilka akcji sprzedaży słodkości w szkole w trakcie przerw międzylekcyjnych. Pozyskane w ten sposób fundusze przeznaczyli na integracyjne wyjście na pizzę oraz wyjazd do kręgielni w Zamościu.

W ramach realizacji innowacji odbyły się także trzy konkursy:

  • konkurs plastyczno-graficzny "Parkietaż – matematyczny design",
  • konkurs plastyczny "Matematyka jest wszędzie",
  • konkurs wiedzy i umiejętność matematycznych "Matematyka w praktyce".

Poprzez uczestnictwo w zorganizowanych konkursach uczniowie stali się pewniejsi siebie, pokonywali stres i nieśmiałość oraz ujawnili swoje talenty. Wielu z nich otrzymało dyplomy, wyróżnienia oraz nagrody rzeczowe.

Programem innowacji objęci byli uczniowie klasy V b oraz VI a. W wyniku wszystkich przeprowadzonych działań dostrzegli przydatność wiedzy matematycznej w życiu codziennym. Wzrósł ich poziom umiejętności stosowania wiedzy w rozwiązywaniu zadań o kontekście praktycznym. Nastąpił także wzrost zainteresowań przedmiotami ścisłymi.

Jak nie czytam, jak czytam! - SP Józefów

W czerwcu uczniowie i nauczyciele naszej szkoły włączyli się w ogólnopolską akcję bicia rekordu czytania w jednym momencie. Po wysłuchaniu założeń akcji, przedstawionych przez bibliotekarkę, przez dziesięć minut czytali książki - przyniesione z domu lub wypożyczone z biblioteki. W ten sposób dołączyli do uczniów z innych szkół w całym kraju biorących udział w ogólnopolskiej akcji masowego czytania "Jak nie czytam, jak czytam" podejmując próbę pobicia ubiegłorocznego rekordu czytania w jednym momencie.

Akcja ma na celu promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz zamanifestowanie, że czytają więcej, niż dorośli. Głównym organizatorem jest redakcja miesięcznika Biblioteka w Szkole, a organizatorami poszczególnych akcji lokalnych biblioteki szkolne, publiczne i pedagogiczne, szkoły oraz inne instytucje.

Matematyczny projekt edukacyjny uczniów - SP Józefów

Uczniowie klasy VI a Szkoły Podstawowej w Józefowie pod kierunkiem pani Alicji Biszczanik w ramach realizacji innowacji "Matematyka jest wszędzie" wykonali dwa projekty edukacyjne.

Przeprowadzili wśród uczniów klas IV-VI opracowaną przez siebie ankietę. Zadawali w niej pytania dotyczące np. ulubionego i najtrudniejszego przedmiotu w szkole, ulubionego dania, sposobu spędzania wolnego czasu czy nawet koloru oczu. Przeanalizowali wyniki tych ankiet, a następnie sporządzili w programie Microsoft Exel wykresy jej wyników. Stworzyli także prezentację multimedialną w programie Microsoft Power Point pt. "Nasza szkoła w liczbach i procentach", a wydruki sporządzonych wykresów umieścili na gazetce na korytarzu szkolnym.

Drugim zadaniem uczniów było zebranie danych statystycznych dotyczących gminy Józefów. W tym celu poszukiwali informacji na stronach internetowych oraz udali się do Punktu Informacji Turystycznej w Józefowie. Pracownik tej instytucji w ciekawy sposób przedstawił szczegółowe informacje dotyczące gminy Józefów oraz odpowiadał na wszystkie pytania uczniów. Na podstawie zebranych danych i ich analizy uczniowie sporządzili prezentację multimedialną pt. "Nasza gmina w liczbach i procentach".

Przy wykonaniu obu zadań uczniowie kształcili umiejętności zbierania i opracowywania danych, korzystania z różnych źródeł informacji, pracy w grupie oraz prezentowania wyników swojej pracy przy użyciu technologii komputerowej. Doskonalili także umiejętność wykonywania obliczeń procentowych.

Inwestycje Gminne