Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Artykuły

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w oddziale przedszkolnym - SP Majdan Nepryski

Drodzy Rodzice!

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Majdanie Nepryskim zaprasza dzieci na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w dniach od 19 do 30 sierpnia 2019 r. w godzinach 8:00-13:00.

W tych dniach nie zapewniamy wyżywienia.

 

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 - SP Majdan Nepryski

Chciałbym kiedyś tu powrócić,
Chciałbym kiedyś tu zapukać,
Porozglądać się dokoła,
By dzisiejszy dzień odszukać.

Tymi słowami, wypowiedzianymi przez jednego z tegorocznych absolwentów naszej szkoły, rozpoczęła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019, na którą przybyli: pierwsza dyrektor Gimnazjum w Majdanie Nepryskim, p. Maria Malawska, była dyrektor Szkoły Podstawowej w Majdanie Nepryskim, p. Krystyna Basińska, ks. Dziekan dr Mieczysław Piątek, ks. Tomasz Leńczuk, przewodnicząca Rady Rodziców p. Iwona Zając, dyrekcja szkoły, emerytowani i pracujący nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, rodzice oraz uczniowie. Po oficjalnym powitaniu zgromadzonych głos zabrała dyrektor szkoły p. Maria Rysztak, która podsumowała mijający rok szkolny.

Słowa uznania p. dyrektor skierowała do uczniów, którzy dzięki rzetelnej i systematycznej pracy ukończyli szkołę z wyróżnieniem. Są to uczennice klasy VIII - Julia Chodara, Wiktoria Lal i Martyna Puźniak oraz uczennice klasy III gimnazjum - Ewelina Nakapała, Zuzanna Szarowolec i Agata Kostrubiec. W uznaniu dla osiągnięć edukacyjnych wymienionych absolwentek Pani dyrektor wręczyła ich rodzicom listy gratulacyjne.

Tytuł Najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Majdanie Nepryskim uzyskała Julia Chodara, Najlepszym Absolwentem Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Majdanie Nepryskim została Ewelina Nakapała. Tytuł Ucznia Roku przyznany został Oliwii Bielak, uczennicy klasy V a. Sportowcami Roku zostali uczniowie klasy III gimnazjum Ewelina Nakapała i Daniel Trześniowski.

W dalszej części uroczystości świadectwa ukończenia szkoły otrzymali wszyscy absolwenci, po czym nastąpiło wręczenie nagród uczniom, którzy osiągnęli wysokie wyniki nauczania, 100% frekwencję, bądź wyróżniali się przez cały rok szkolny aktywną pracą na rzecz szkoły. Podziękowania odebrali także członkowie Szkolnego Koła Caritas, którzy angażowali się w akcje charytatywne.

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 było niewątpliwie ważnym momentem w życiu trzech pań, które po wielu latach pracy w naszej szkole odeszły na zasłużoną emeryturę. Pracę zawodową zakończyły p. Alina Gontarz, p. Anna Maziarska i p. Zofia Cieślak. Dyrektor szkoły, p. Maria Rysztak, podziękowała im za codzienny trud, rzetelność w wykonywaniu obowiązków i życzyła wszelkiej pomyślności w rozpoczynającym się nowym etapie życia. Swojej wychowawczyni, p. Alinie Gontarz, w wyjątkowy sposób podziękowali także uczniowie klasy III gimnazjum. Wspólnie zaśpiewali oni dla "swojej Pani" piosenkę "Tyle było dni"

Kolejnym punktem uroczystości było podsumowanie pracy Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Majdanie Nepryskim, gdyż w związku z reformą edukacji, w bieżącym roku szkolnym ostatnia klasa wspomnianej szkoły zakończyła naukę. Pani wicedyrektor Anna Mazurek podziękowała nauczycielom i pozostałym pracownikom za współpracę, szczególne słowa wdzięczności kierując do pierwszej dyrektor gimnazjum p. Marii Malawskiej oraz do współpracującej z nią dyrektor szkoły podstawowej p. Krystyny Basińskiej. Pani Anna Mazurek przypomniała historię Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego, które ukończyło ponad 620 uczniów. Podkreśliła ogromny wkład pracy w funkcjonowanie tej szkoły jej wieloletniej dyrektor  p. Zofii Grzeszyk. Wzruszającym momentem było pożegnanie sztandaru Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Majdanie Nepryskim. Pani dyrektor Maria Rysztak podziękowała p. Annie Mazurek i pozostałym dyrektorom gimnazjum za kierowanie szkołą.

W dalszej części akademii nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru szkoły podstawowej przez absolwentów nowemu pocztowi sztandarowemu.

Krótki program artystyczny przygotowany przez absolwentów obfitował w słowa podziękowań dla dyrekcji, wychowawców, nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły.

W pięknych słowach uczniowie podziękowali także swoim rodzicom "za troskliwą opiekę, za nieprzespane noce i za pomoc, na którą zawsze mogli liczyć".

Absolwentów pożegnali uczniowie klasy VII wręczając im drobne upominki.

Pani dyrektor Maria Rysztak wyraziła wdzięczność organowi prowadzącemu za owocną współpracę. Podziękowała także rodzicom, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi za kolejny rok wytężonej pracy.

Głos zabrała również przewodnicząca Rady Rodziców p. Iwona Zając, dziękując dyrekcji, emerytom, nauczycielom i pozostałym pracownikom szkoły za trud włożony w edukację i wychowanie dzieci. W imieniu rodziców absolwentów p. Ewa Marzec podziękowała dyrekcji, nauczycielom oraz pracownikom szkoły za pracę i zaprosiła na słodki poczęstunek.

Na zakończenie uroczystości ks. Tomasz Leńczuk udzielił zebranym Bożego Błogosławieństwa. Pani dyrektor Maria Rysztak złożyła wszystkim życzenia udanych i bezpiecznych wakacji, po czym zaprosiła uczniów do klas, na ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie z wychowawcami zakończone rozdaniem świadectw.

Zaproszenie na uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 - SP Majdan Nepryski

Dyrektor i Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Majdanie Nepryskim serdecznie zapraszają uczniów i ich rodziców na uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019, które odbędzie się w środę 19.06.2019 r. o godz. 8:30.

 

 

Rocznica nadania szkole imienia Jana Pawła II - SP Majdan Nepryski

17 czerwca 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Majdanie Nepryskim odbyły się uroczystości związane z 5-tą rocznicą nadania szkole imienia. Wzięli w nich udział uczniowie szkoły, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice oraz zaproszeni goście.

Jubileusz rozpoczął się Mszą Świętą celebrowaną przez  Ordynariusza Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej Jego Ekscelencję Księdza Biskupa dra Mariana Rojka oraz Dziekana Dekanatu Józefów i Proboszcza Parafii N. P. N. M. P. w Józefowie Ksiądza Zenona Mrugałę. W wygłoszonej homilii nie zabrakło wspomnień o Janie Pawle II i przesłaniu jakie płynie z Jego nauczania. Kolejnym punktem świętowania była akademia w szkole. Uroczystości rozpoczęto od wprowadzenia sztandaru oraz odśpiewania hymnu szkoły. Następnie Pani Dyrektor Maria Rysztak powitała przybyłych gości, podkreśliła wagę i znaczenie tego wydarzenia oraz opowiedziała, jak szkoła stara się żyć na co dzień osobą swojego patrona. Dalszym punktem uroczystości była cześć artystyczna na którą składały się: pantomima, taniec walczyk, hiszpański, "Alleluja", taniec z barwami papieskimi, występ zespołu Napryszki oraz Kai Peć naszej absolwentki przy akompaniamencie Pani Magdaleny Stopa-Lichograj wykładowcy wokalistyki jazzowej i estradowej UMCS w Lublinie. Uczniowie prezentując postać swojego patrona przypomnieli zgromadzonym wartości, które w ciągu całego pontyfikatu propagował Jan Paweł II. Spektakl wywołał atmosferę zadumy i refleksji, a także uśmiechu i zadowolenia. Wszyscy czuli się wyjątkowo, tak jakby gościł wśród nich niezwykły, wspaniały gość, Ktoś kto jednoczy i napawa życzliwością i miłością, Ktoś kto daje nadzieję na lepsze jutro. Aby godnie przeżyć rocznicę, a także zachęcić uczniów do coraz głębszego poznania osoby św. Jana Pawła II, Jego nauki i mądrości został ogłoszony konkurs plastyczny pt. "Święty Jan Paweł II w oczach naszych dzieci". Uczniowie bardzo licznie wzięli udział w tym konkursie. Z wykonanych przez nich prac przygotowano wystawę w holu szkoły. Po akademii głos zabrali zgromadzeni goście. Życzyli uczniom i pracownikom szkoły, aby tak wielki patron był dla nich wzorem na dalsze lata.

Na zakończenie uroczystości na wszystkich czekał poczęstunek, podczas którego mogli również obejrzeć pokaz zdjęć ilustrujących ceremonię nadania imienia szkole oraz ważnych wydarzeń z jej życia.

Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu uroczystości oraz tym, którzy zaszczycili nas swoją obecnością.

Turniej Mini Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Józefowa - SP Majdan Nepryski

We wtorek 11 czerwca 2019r. na boisku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Majdanie Nepryskim, już po raz osiemnasty odbył się Turniej Mini Piłki Nożnej Klas III o Puchar Burmistrza Józefowa.

Otwarcia turnieju dokonała dyrektor szkoły p. Maria Rysztak.

Do sportowych zmagań stanęli uczniowie z 3 szkół:

  • Szkoły Podstawowej im. M. Romanowskiego w Józefowie,
  • Zespołu Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II w Tereszpolu-Zaorendzie,
  • Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Majdanie Nepryskim.

Z założenia, turniej odbywa się w dwóch kategoriach: chłopców i dziewcząt. W tym roku drużyna dziewcząt z Majdanu Nepryskiego zdobyła puchar walkowerem. Natomiast chłopcy zacięcie walczyli o zdobycie jak najwyższych miejsc.

Wyniki turnieju przedstawiają się następująco:

  • I miejsce i puchar zdobyła drużyna chłopców z ZSS w Terszpolu – Zaorendzie. Okazało się też, że jest w tej drużynie najlepszy bramkarz i król strzelców. Obaj zawodnicy otrzymali dodatkowe nagrody sportowe.
  • II miejsce wywalczyli chłopcy z S.P. w Józefowie.
  • III miejsce przypadło drużynie z S.P. w Majdanie Nepryskim.

Wręczenia dyplomów i pucharów dokonała p. Anna Krzaczek.

Turniej zorganizowały nauczycielki naszej szkoły p. Beata Harasiuk i p. Barbara Gontarz. Dziękujemy wszystkim trenerom drużyn za przygotowanie uczniów i udział w turnieju.

Mamy dwa granty: "Zagraj z matematyką!" oraz "OzoBotki, Sportowcy, a może Królowa Nauk?" - SP Majdan Nepryski

W maju bieżącego roku przystąpiliśmy do kolejnej edycji mPotęgi. Są wyniki. Spośród ponad 500 wniosków wybrano nasze dwa, na które otrzymaliśmy dofinansowanie.

Pierwszy skierowany dla uczniów klas 4-6 na kwotę  4900 zł. Drugi dla klas 7-8 na kwotę 5300zł. Ponadto nasze projekty, jako jedne z najwyżej ocenionych przez Kapitułę Konkursu mają szansę zdobyć w głosowaniu internetowym Nagrodę Publiczności w postaci dodatkowych 5 tys. zł na dowolny cel związany z edukacją matematyczną. W głosowaniu weźmie udział 30 najlepiej ocenionych przez Kapitułę projektów (po 15 w każdej kategorii). Głosowanie internetowe potrwa od 17 do 30 czerwca 2019 roku! W czasie głosowania każda osoba będzie mogła oddać 1 głos raz na 24h. Wygrają dwa projekty - po jednym w każdej kategorii. Projekty będą realizowane od września do grudnia. Liczymy na Państwa głosy. Koordynatorem i pomysłodawcą projektów jest pani Joanna Wakoń.

Inwestycje Gminne