Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Artykuły

Sukcesy naszych uczniów - konkurs recytatorski - SP Majdan Nepryski

Dnia 08.05.2019 r. odbył się  Mały Konkurs Recytatorski w MOK w Józefowie. w którym uczestniczyli uczniowie z naszej szkoły: Bruno Knap kl. II, Martyna Oleszczak kl. IV, Małgorzata Basińska kl. IV, Anita Margol kl. Va, Oliwia Biela kl. Va, Aleksandra Kudełka kl. Vb, Amelia Buczkowska kl. VI, Jessica Czerniak kl. VI. Do etapu powiatowego zakwalifikowała się Jessica Czerniak z kl VI. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.

Uczniów do konkursu przygotowywały panie: Małgorzata Bednarz, Alina Gontarz oraz Anna Gontarz. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 
 

Sukcesy sportowe uczniów - SP Majdan Nepryski

W minionym tygodniu na kompleksie boisk sportowych w Józefowie i Aleksandrowie odbyły się Igrzyska Dzieci w mini piłce nożnej dziewcząt i chłopców z rocznika 2006 i młodsi w ramach współzawodnictwa szkół województwa lubelskiego. Na szczeblu gminnym zaprezentowały się drużyny z Majdanu Nepryskiego i Józefowa, gdzie dziewczęta i chłopcy ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II z Majdanu Nepryskiego  zajęli I miejsca i awansowali do szczebla międzygminnego. Walczyli tam z drużynami z Aleksandrowa, Tereszpola Zaorenda i Tereszpola Kukiełki, chłopcy ponownie zajęli I miejsce i tym samym awansowali do powiatu.

W dniu 8 maja 2019 r. na boisku w Biłgoraju odbyły się Mistrzostwa Powiatu Biłgorajskiego Szkół Podstawowych w Mini Piłce Nożnej. Szkoła Podstawowa w Majdanie Nepryskim wystawiła drużynę w składzie: Kacper Przytuła, Miłosz Przytuła, Oliwier Mazur, Michał Nieścior, Antoni Pastuszek, Patryk Ćwik, Szymon Szarowolec, Daniel Serafin, Bartłomiej Rogowski, Maciej Litwin, Aron Garbiec i Rafał Puźniak. W zawodach wzięło udział 6 drużyn, poziom był bardzo wysoki, a mecze emocjonujące. Gratulujemy.

Barbara Gontarz

Informacja o możliwości strajku - SP Majdan Nepryski

Szanowni Państwo Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Majdanie Nepryskim!

W związku z ogłoszeniem przez związki zawodowe akcji strajkowej pracowników oświaty Dyrekcja informuje, że istnieje prawdopodobieństwo, że od 8 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) do odwołania nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczne.

W dniu 8 kwietnia powyższa informacja zostanie zaktualizowana.

Uczniowie powinni przyjść do szkoły przygotowani do zajęć dydaktycznych. Jeżeli akcja strajkowa zostanie podjęta, będą zorganizowane dla nich zajęcia opiekuńczo - wychowawcze.

UWAGA:
Pomimo zagrożenia akcją strajkową egzaminy odbędą się w wyznaczonym terminie.

  • Egzamin gimnazjalny w dniach 10-12.04.2019 r.
  • Egzamin ósmoklasisty w dniach 15-17.04.2019 r.

XIV Turniej Ekologiczny w Krasnobrodzie - SP Majdan Nepryski

26 kwietnia odbył się w Krasnobrodzie finał XIV edycji Międzyszkolnego Turnieju Ekologicznego, w którym wzięli udział uczniowie naszej szkoły pod opieką nauczyciela przedmiotów przyrodniczych p. Moniki Basińskiej-Lal. Rywalizowali z przedstawicielami ze szkół w Józefowie, Kaczórkach, Majdanie Wielkim, Suchowoli i Krasnobrodzie.

Konkurs odbył się w dwu kategoriach: klasy V i VI,  które reprezentowali Antoni Pastuszek i Amelia Buczkowska oraz klasy VII i VIII, które reprezentowali Jakub Garbiec i Wiktoria Lal.

W poszczególnych konkurencjach sprawdzana była wiedza uczniów dotycząca zanieczyszczeń naturalnych i antropogenicznych powietrza, smogu, kwaśnego deszczu, dziury ozonowej i efektu cieplarnianego. Wiele emocji wzbudziły konkurencje sprawnościowe - nadmuchiwanie balonów na czas oraz wyścigi z balonami na torze przeszkód.

Antoni Pastuszek i Amelia Buczkowska - wywalczyli III miejsce w kategorii klas V – VI, Jakub Garbiec i Wiktoria Lal wywalczyli II miejsce w kategorii klas VII – VIII.

Uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody. Każda szkoła otrzymała również sadzonkę skrzydłokwiatu, który poprawia jakość powietrza.

Konkurs "Reading Master" - SP Majdan Nepryski

W dniu 04 kwietnia 2019 r. odbył się w naszej szkole konkurs pięknego czytania w języku angielskim pt: "Reading Master", którego inicjatorką była Pani Anna Czapka.

Konkurs był podsumowaniem szkolnego projektu edukacyjnego z języka angielskiego pt: "Reading Skill".

Główne cele projektu to:

  • rozwijanie kompetencji językowych i czytelniczych poprzez zachęcanie dzieci do czytania i kształtowanie nawyku czytania dla przyjemności,
  • wspieranie rozwoju emocjonalnego i intelektualnego dzieci oraz inspirowanie do działania poprzez promocję czytelnictwa,
  • umożliwienie dzieciom rozwijania kompetencji czytelniczych w sposób dostosowany do indywidualnych możliwości każdego dziecka.

Konkurs podzielony był na dwa etapy.

  • W I etapie uczniowie prezentowali fragmenty tekstów z wybranych książek anglojęzycznych znajdujących się w zasobach biblioteki szkolnej.
  • W II etapie uczniowie czytali teksty wybrane dla nich przez jury konkursu.

Wyniki przedstawiają się następująco:

  • I miejsce – Weronika Harasiuk kl. V a
  • II miejsce – Gabriela Hanys kl. V a
  • III miejsce – Anna Koman kl. IV a

Gratulujemy zwyciężczyniom i zachęcamy do udziału w następnej edycji konkursu w roku szkolnym 2019/2020!!!

 

Uroczystości upamiętniające Rocznicę Śmierci Jana Pawła II - SP Majdan Nepryski

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Majdanie Nepryskim uroczyście obchodzi fakty związane z wybitną postacią patrona szkoły. Dnia 5 kwietnia zostały zorganizowane dwa wydarzenia, które upamiętniały 14 rocznicę śmierci Papieża Polaka.

Pierwszym z nich był IV Turniej Koszykówki o Puchar Rady Rodziców. Uczestniczyli w nim uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Romanowskiego z Józefowa, Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej ze Stanisławowa oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II z Majdanu Nepryskiego. Zwyciężyła drużyna z Majdanu Nepryskiego, II miejsce z Józefowa, a III ze Stanisławowa. Szkoły otrzymały puchary, a każdy zawodnik medal. Nagrody te zasponsorowała Rada Rodziców, a słodki poczęstunek ufundowała współpracująca ze szkołą piekarnia. Turniej rozpoczęła i zakończyła p. dyrektor Anna Mazurek wraz z przewodniczącą Rady Rodziców panią Iwoną Zając. Organizatorem była p. Barbara Gontarz – nauczyciel ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Majdanie Nepryskim.

Drugim wydarzeniem upamiętniającym ten dzień był montaż słowno-muzyczny przygotowany przez p. Krystynę Bojarską i p. Rafała Knapa. Uczniowie przedstawili opowieść o wielkim, skromnym człowieku..., o człowieku pełnym wiary i miłości... O człowieku poecie, który kochał ludzi, ale nade wszystko ukochał Boga i Maryję. O człowieku, który niestrudzenie przemierzał cały glob, aby dotrzeć nawet tam, gdzie wcześniej nie znano Jego imienia. Podczas uroczystości recytowano cudowne wiersze Jana Pawła II, a także nie zabrakło ulubionej pieśni naszego patrona "Barka" w wykonaniu szkolnego chóru.

Rocznica śmierci naszego wielkiego Rodaka jest okazją do pogłębionej refleksji, zweryfikowania swoich życiowych wyborów, tworzy perspektywę, z której łatwiej można podsumować swoje postępowanie. Słowa Jana Pawła II - "Nie lękajcie się" - pozwalają z optymizmem iść przez życie, mimo wielu trudności. "Bóg jest Miłością!" Papież w prostych słowach wyznacza cele dla wszystkich, którzy we współczesnym świecie pamiętają o Bożych przykazaniach. Pamięć o niezwykłym, wielkim Polaku motywuje do doskonalenia pracy nad własnymi słabościami, dzielenia się dobrem ze wszystkimi zagubionymi w relatywizmie moralnym XXI wieku.

Obie uroczystości na długo zapadną w sercach słuchaczy. Zarówno organizatorzy turnieju, jak i uroczystego apelu dziękują wszystkim uczestnikom i obserwatorom za godne uczczenie rocznicy śmierci Patrona naszej szkoły – Jana Pawła II.

Gaiczek zielony - SP Majdan Nepryski

W czwartek 28 marca 2019 r. odbyło się po raz dziesiąty Spotkanie Pokoleń. Wszystkich gości serdecznie powitała gospodyni spotkania pani dyrektor Maria Rysztak. W wiosenne popołudnie mury naszej szkoły odwiedzili: Zastępca Burmistrza Józefowa pan Ryszard Ostasz, zastępca dyrektora Szkoły Podstawowej w Majdanie Nepryskim pani Anna Mazurek, dyrektor Szkoły Podstawowej w Józefowie pani Edyta Nieśpiał, kierownik GZAS pani Renata Bednarczyk, kierownik Przychodni "Nasze Zdrowie" pani Ewa Kolasińska-Gliwa, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Józefowie pani Elżbieta Jamroz, sołtys wsi Majdan Nepryski pani Kazimiera Holko, przewodnicząca Rady Rodziców pani Iwona Zając, poprzednia dyrektor szkoły pani Krystyna Basińska oraz obecni i emerytowani pracownicy i nauczyciele.

Tym razem dzieci z zespołu wokalno-tanecznego "Promyczki" przedstawiły obrzęd pożegnania zimy i powitania wiosny. Pożegnały słomianą marzannę i zatańczyły wokół zielonego, barwnego gaika. Zameldowały też pani dyrektor, że przyszla już wiosna. Swój występ ubarwiły śpiewem ludowych pieśni. Zespół przygotowała pani Beata Harasiuk. Po występie dzieci przyszla kolej na występ Koła Gospodyń Wiejskich z Majdanu Nepryskiego. Oba występy zostały nagrodzone gromkimi brawami. Na zakończenie spotkania głos zabrał pan Marian Momot, który wspominał początki szkoły w Majdanie Nepryskim i swoją działalność w Radzie Rodziców. Był zachwycony jej dzisiejszym wyglądem i złożył podziękowania na ręce pani dyrektor za dotychczasową pracę. Po zakończeniu uroczystości wszyscy udali się na spotkanie przy herbatce i okolicznościowym torcie.

Inwestycje Gminne