Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Pracownicy

Kierownik Ośrodka:

  • mgr Ewa Kwidzińska tel. (084) 6878398

Główna Księgowa:

  • Krystyna Jonik tel. (084) 6878153

Starszy Inspektor:

  • mgr inż. Małgorzata Okoń tel. (084) 6878153

Specjalista pracy socjalnej:

  • Barbara Kudlicka

Pracownik socjalny:

  • mgr Agnieszka Harasiuk
  • lic. Ewelina Tomczyk tel. (084) 6878398

Starszy specjalista:

  • mgr Anna Radymniak tel. (084) 6878398

Administrator/Starszy Inspektor:

  • mgr inż. Tomasz Jaworowski tel. (084) 6878398

Pełnomocnik Burmistrza d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

  • Zofia Malicka tel. (084) 6878225

Asystent rodziny:

  • lic. Mariola Nieśpiał tel. (084) 6878398
Inwestycje Gminne