Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Pracownicy

Kierownik Ośrodka:

 • mgr Ewa Kwidzińska tel. (084) 6878398

Główna Księgowa:

 • Krystyna Jonik tel. (084) 6878153

Starszy Inspektor:

 • mgr inż. Małgorzata Okoń tel. (084) 6878153

Specjalista pracy socjalnej:

 • Barbara Kudlicka
 • Jadwiga Naklicka tel. (084) 6878398

Pracownik socjalny:

 • mgr Agnieszka Harasiuk
 • lic. Ewelina Tomczyk tel. (084) 6878398

Starszy specjalista:

 • mgr Anna Radymniak tel. (084) 6878398

Administrator/Starszy Inspektor:

 • mgr inż. Tomasz Jaworowski tel. (084) 6878398

Pełnomocnik Burmistrza d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

 • Zofia Malicka tel. (084) 6878225

Asystent rodziny:

 • mgr Agnieszka Borowiec tel. (084) 6878398
Inwestycje Gminne