Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Pracownicy

 • Kierownik Ośrodka:
  mgr Ewa Kwidzińska tel. (084) 6878398
 • Główna Księgowa:
  Krystyna Jonik tel. (0-84) 6878153
 • Inspektor:
  mgr inż. Małgorzata Okoń tel. (0-84) 6878153
 • Starszy pracownik socjalny:
  Jadwiga Naklicka
  Maria Kusiak
  tel. (0-84) 6878398
 • Specjalista pracy socjalnej:
  Barbara Trześniowska
  Elżbieta Biała
  tel. (0-84) 6878398
 • Starszy specjalista d/s świadczeń rodzinnych:
  mgr Anna Radymniak tel. (0-84) 6878398
 • Administrator/Starszy referent administracyjny:
  mgr inż. Tomasz Jaworowski tel. (0-84) 6878398
 • Pełnomocnik Burmistrza d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
  Zofia Malicka tel. (0-84) 6878225

Inwestycje Gminne