Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Sekretarz gminy

Sekretarz UM Robert RabiegaRobert Rabiega

Ul. Kościuszki 37,
23-460 Józefów
tel. (84) 687-81-33 wew. 34
fax (84) 687-81-33
e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Sekretarz gminy zapewnia warunki sprawnego funkcjonowania Urzędu, a  w szczególności:

  1. jest pełnomocnikiem do spraw systemu jakości w Urzędzie,
  2. opracowuje projekty struktury organizacyjnej Urzędu,
  3. w uzgodnieniu z Burmistrzem opracowuje podział czynności dla poszczególnych   stanowisk,
  4. nadzoruje czas pracy i dyscyplinę pracy pracowników samorządowych,
  5. planuje koszty utrzymania urzędu,
  6. nadzoruje pod względem celowości i gospodarności wydawanie środków finansowych na materiały i urządzenia biurowe oraz mienie Urzędu,
  7. nadzoruje przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej,
  8. dba o stałe uzupełnianie zbiorów bibliotecznych urzędu, a przede wszystkim aktów  normatywnych,
  9. nadzoruje kompletowanie dokumentacji Rady,
  10. bierze udział w posiedzeniach i sesjach Rady,
  11. współpracuje z sołectwami i zapewnia udział radnego lub pracownika Gminy w zebraniach wiejskich,
  12. prowadzi rejestr skarg i wniosków,
  13. przyjmuje pisma sądowe i prokuratorskie w razie niemożności doręczenia ich adresatowi  w miejscu zamieszkania,
  14. planuje kontrole w Urzędzie i koordynuje kontrole w przeprowadzonych jednostkach organizacyjnych gminy w zakresie zleconym przez Burmistrza oraz kompletuje dokumentację pokontrolną,
  15. dba o wygląd budynku Urzędu i jego otoczenie,
  16. sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą i realizacją zadań wykonywanych przez Wydział Spraw Organizacyjnych oraz obsługę gospodarczą Urzędu,
  17. opracowuje projekty rozwoju gospodarczego Gminy,
  18. inicjuje przedsięwzięcia gospodarcze i prowadzi działalność informacyjną o potrzebach i możliwościach Gminy,
  19. gromadzi informacje o Gminie i udostępnia ją zainteresowanym podmiotom,
  20. przygotowuje i zleca do wykonania foldery, i inne opracowania dotyczące promocji Gminy,
  21. koordynuje prace przy rozbudowie i oznakowaniu sieci szlaków turystycznych,
  22. współpracuje z organami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi w zakresie promocji i rozwoju Gminy,
  23. wykonuje inne zadania zlecone przez Burmistrza.

 

Inwestycje Gminne