Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Nowe dachy - Nabór uzupełniający wniosków

Szanowni Państwo,

Nowe dachyinformujemy, iż w związku z wydłużeniem czasu trwania Projektu "Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi...", planujemy uruchomić kolejny nabór wniosków na dofinansowanie nowych pokryć dachowych, których realizacja odbędzie się jeszcze w 2016 r.

Nabór wniosków na ww. zadanie zostanie przeprowadzony w terminie 6-10 czerwca 2016 r. zgodnie z obowiązującym Regulaminem dofinansowania nowych pokryć dachowych.

Wszystkie informacje dotyczące projektu oraz wniosków można uzyskać we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta, które przystąpiły do udziału w projekcie i zadaniu oraz na stronie: www.azbest.lubelskie.pl w zakładce "do pobrania".

Inwestycje Gminne