Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Drugi nabór uzupełniający na utylizację azbestu!

Szanowni Państwo,

Nowe dachyInformujemy, iż w związku z posiadaniem środków na utylizację wyrobów zawierających azbest w ramach projektu pt. "Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania" przeprowadzony zostanie nabór uzupełniający wniosków  o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na dachach oraz posesjach.

Nabór dotyczyć będzie wniosków od Osób Fizycznych oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Termin naboru wniosków – 11-15 lipca 2016 r.

Wnioski należy składać w gminach.

Więcej na stronie: azbest.lubelskie.pl

Inwestycje Gminne