Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Informacja dla mieszkańców Gminy Józefów w sprawie Programu Rewitalizacji dla Gminy Józefów na lata 2016-2023

Raport ze spotkania informacyjno-warsztatowego

PDFRaport ze spotkania informacyjno-warsztatowego w sprawie Diagnozy Obszaru Gminy Jozefów.


Mieszkańcy Gminy Józefów

Przedstawiamy Państwu diagnozę obszaru gminy służącą delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Celem konsultacji jest zapoznanie społeczności lokalnej ze stanem przygotowań do opracowania programu rewitalizacji w szczególności z diagnozą gminy.

Załączone dokumenty:


Szanowni Państwo,

AnkietaW związku z prowadzonymi badaniami w ramach przygotowywania Programu Rewitalizacji dla Gminy Józefów na lata 2016-2023 Burmistrz Józefowa informuje, że w dniach 3 do 17 października 2016 r. na ternie Gminy Józefów przeprowadzone zostanie badania ankietowe (termin został przedłużony do 26 października - środa) w 2 grupach respondentów – 1. grupę stanowią mieszkańcy  gminy, 2. grupę stanowią przedstawiciel instytucji publicznych, przedsiębiorcy oraz członkowie organizacji społecznych.

Badanie prowadzone będzie techniką PAPI (klasyczna metoda popularnie nazywana „papier i ołówek”) i CAWI (wywiady realizowane za pośrednictwem Internetu). Opracowane specjalnie w tym celu kwestionariusze ankietowe zostaną rozdysponowane wśród 2 wyżej wymienionych grup oraz dostępne będą w siedzibie Urzędu Miejskiego w Józefowie, ul. Kościuszki 37. Wypełnione ankiety należy  składać w wyżej wymienionym terminie w Urzędzie Miejskim w pokoju nr 6. Ponadto formularze ankiet umożliwiające ich elektroniczne wypełnienie udostępniony zostaną na stronie internetowej Urzędu Miejskiego - www.ejozefow.pl w zakładce Program Rewitalizacji.

Wyniki badań posłużą opracowaniu Programu Rewitalizacji, który ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców, wizerunku gminy, odbudowę więzi lokalnych, a także przywrócenie ładu przestrzennego oraz ożywienie gospodarcze gminy. Zmiany zachodzące w efekcie realizacji programu będą polegać przede wszystkim na rozwiązaniu zaistniałych problemów społecznych i gospodarczych koncentrujących się na określonym terenie, który zgodnie z wytycznymi może objąć maksymalnie 20% powierzchni i 30% mieszkańców gminy. Chcemy, aby zmiany te w największym stopniu odpowiadały potrzebom i oczekiwaniom lokalnej społeczności.

Prosimy o życzliwe przyjęcie i zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy oraz przedstawicieli instytucji publicznych, przedsiębiorców, członków organizacji społecznych do czynnego udziału w badaniu ankietowym. Będziemy wdzięczni, jeśli zechcecie podzielić się Państwo swoją opinią.

Ankieta jest również dostępna w wersji online:

Licząc na współpracę zapewniamy jednocześnie, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą podawane wyłącznie w formie zbiorczej.

Ankiety do wydrukowania:

Inwestycje Gminne