Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Artykuły

Próbna akcja ewakuacyjna - Gimnazjum Majdan Nepryski

Próbna akcja ewakuacyjna24 pażdziernika bieżącego roku o godz. 9:00 w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Majdanie Nepryskim odbyła się próbna ewakuacja z budynku. Były to ćwiczenia ewakuacyjne, w których wszyscy uczniowie i pracownicy zgodnie z planem opuścili budynek szkoły udając się na boisko szkolne, gdzie po odebraniu raportu, dyrektorzy szkół odwołali alarm. Nad bezpiecznym przebiegiem akcji czuwali: starszy sekcyjny p. Dawid Łepik, strazacy OSP z Majdanu Nepryskiego i Józefowa, a także nauczyciele wychowania fizycznego. Przeprowadzona sprawnie ewakuacja pokazała, że pracownicy szkoły są dobrze  przygotowani do postępowania na wypadek pożaru. Ciekawym przeżyciem dla przedszkolaków i uczniów naszej szkoły był pokaz ratowania poszkodowanego z I piętra z budynku. Dzięki tak profesjonalnie przeprowadzonym pokazom ratowniczym, uczniowie poszerzyli swoje wiadomości na temat właściwego zachowania się w sytuacjach zagrożenia.

Dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie szkoły serdecznie dziękują strażakom z jednostki OSP w Majdanie Nepryskim i OSP w Józefowie za udział w ćwiczeniach ewakuacyjnych, przeprowadzenie pokazu ratowniczego oraz praktyczne szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Próbna akcja ewakuacyjna Próbna akcja ewakuacyjna Próbna akcja ewakuacyjna
Inwestycje Gminne