Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Artykuły

Boże Narodzenie staje się... - SZS w Józefowie

Uczniowie i nauczyciele gimnazjum w Józefowie ze świąteczną wizytą w domach opieki.

Młodzież i nauczyciele szkoły tradycyjnie już w okresie bożonarodzeniowym udali się do Domu Opieki "Turzyna" w Górnikach z przygotowanym przez siebie programem artystycznym, świątecznymi życzeniami i wykonanymi własnoręcznie drobnymi upominkami dla pensjonariuszy. W tym roku uwagę wszystkich przykuła wyjątkowo poruszająca inscenizacja "Boże Narodzenie staje się...". Została ona przygotowana pod kierunkiem p. Marzeny Kowalczyk przez klasę IIb w ramach realizacji projektu edukacyjnego. Przedstawienie nawiązujące do problemów współczesnego świata, odpowiednie stroje i oprawa muzyczna – wszystko to wywołało u oglądających głębokie emocje i spontanicznie przerodziło się we wspólne śpiewanie kolęd. Gorący aplauz wywołał występ jednej z pensjonariuszek, która zadedykowała młodzieży i nauczycielom recytowane przez siebie wiersze o tematyce świątecznej. Następnie ks. Marcin Migas odczytał stosowny fragment Ewangelii i złożył wszystkim świąteczne życzenia, do których dołączyła się także - w imieniu swoim, uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły - pani dyrektor Elżbieta Działa. W swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na to, że to często młodzież występuje z inicjatywą organizowania takich spotkań i zasługuje to na szczególne podkreślenie w czasach, gdy powszechne jest przekonanie o braku wrażliwości na potrzeby osób starszych i schorowanych. Bożonarodzeniowe spotkanie zakończyło się wspólnym kolędowaniem, podziękowaniami ze strony kierownictwa "Turzyny" i obopólnymi zapewnieniami o chęci kontynuowania tak owocnej i wychowawczej współpracy.

W tym roku  program artystyczny zaprezentowano także w Domu Opieki "Gawra" w Długim Kącie. I tutaj występ uczniów został gorąco przyjęty przez pensjonariuszy. W czasie spotkania wspólnie kolędowano, składano sobie życzenia, wręczano upominki. Dyrektor placówki serdecznie dziękując młodzieży i nauczycielom za odwiedziny, wyraził jednocześnie nadzieję, że to świąteczne spotkanie stanie się początkiem bliższej współpracy w przyszłości.

Inwestycje Gminne