Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Kto jeszcze chce dotację na OZE?

Kolejni mieszkańcy gminy Józefów w powiecie biłgorajskim mają szanse na unijne dotacje na zakup i montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych. Właśnie powstaje lista rezerwowa osób, które otrzymają dofinansowanie jeśli tylko z projektu zrezygnuje ktoś, kto wcześniej zadeklarował w nim udział.

Kto jeszcze chce dotację na OZE?Pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego już zostały przyznane. W gminie Józefów zostaną one wykorzystane na zakup i montaż 219 instalacji solarnych i 50 kotłów na biomasę. Może się jednak zdarzyć, że właściciel budynku, który zadeklarował udział w projekcie wycofa się z niego i wówczas jego miejsce zajmie osoba z listy rezerwowej. Znajdzie się na niej tylu chętnych ilu się teraz zgłosi, ale skorzystają oni z dotacji tylko wtedy, gdy pojawią się wolne miejsca.

Z RPO można otrzymać do 85 procent kosztów inwestycji. Szacuje się, że wkład własny mieszkańców może wynosić około 2 tysięcy złotych w przypadku instalacji solarnej i około 4 tysięcy za kotły na biomasę. Ostateczna kwota będzie znana dopiero po rozstrzygnięciu przetargu, który ma być ogłoszony do końca I kwartału. Dopiero wówczas gmina będzie przyjmować wpłaty od mieszkańców, którzy zostaną zakwalifikowani do projektu.

Osoby, które są zainteresowane wpisaniem na listę rezerwową powinny jak najszybciej złożyć odpowiedni wniosek w pokoju numer 6 Urzędu Miejskiego w Józefowie. Termin przyjmowania dokumentów upływa 10 marca, a szczegółowe informacje można uzyskać także telefonicznie pod numerem: 84 687 81 33 wewnętrzny 56.

Na zlecenie Urzędu Miejskiego w Józefowie: www.ias24.eu

Inwestycje Gminne