Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Rozstrzygnięcie gminnego konkursu z języka angielskiego "Cztery pory roku" - SP Majdan Nepryski

Organizatorem konkursu był Grzegorz Zgutka nauczyciel języka angielskiego w Szkole Podstawowej  im. Jana Pawła II w Majdanie Nepryskim.

II część konkursu - "Opis zimy w języku angielskim"

Celem konkursu było:

  • Doskonalenie umiejętności językowych uczniów klas IV- VI.
  • Motywowanie uczniów to nauki języka angielskiego ( przez pisanie).
  • Popularyzacja języka angielskiego wśród uczniów szkół podstawowych.

Komisja konkursowa w składzie:

  • Przewodniczący: Beata Harasiuk
  • Członek: Joanna Wakoń
  • Członek: Anna Krzaczek

Po dokonaniu oceny prac, które wpłynęły na konkurs "Opis zimy w języku angielskim" komisja postanowiła przyznać nagrody, zgodnie z regulaminem następującym osobom:

Nagrody:

I miejsce: Wiktoria Lal ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Majdanie Nepryskim.
II miejsce: Martyna Wojtyło ze Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie.
III miejsce: Patrycja Harasiuk ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Majdanie Nepryskim

Wszystkim nagrodzonym bardzo gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Inwestycje Gminne