Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Z książką i biblioteką za pan brat - SP Stanisławów

Czytać czy nie czytać? Oto jest pytanie.
Gdy otworzysz książkę, to odpowiesz na nie!

W. Hadrych

Z książką i biblioteką za pan bratW ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa nasza szkoła podjęła działania opierające się na przedsięwzięciu adresowanym do uczniów z przedszkola oraz klas I - VI. Działania realizowane od kwietnia do grudnia 2017 r. wpisują się w podstawowe kierunki realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" dotyczącego wspierania w latach 2016 - 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocje i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Naszym celem jest promocja książki i biblioteki szkolnej jako miejsca przyjaznego uczniom oraz zwiększenie roli biblioteki szkolnej w kształceniu, wychowaniu i rozwoju zainteresowań dzieci, a także kształtowania u nich nawyku czytania i spowodowania, aby sięgały po książki również w dorosłym życiu.

W październiku 2016 r. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Stanisławowie złożyła za pośrednictwem Stanisławowskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do biblioteki szkolnej i zyskał dofinansowanie na kwotę 3100 złotych. Planowane zakupy książek, lektur były konsultowane z uczniami, nauczycielami i rodzicami.

Obok zakupu książek zaplanowano szereg inicjatyw oraz działań promujących czytelnictwo w szkole, wskazujących na współdziałanie szkoły w środowisku lokalnym, w tym z MBP w Józefowie i Biblioteką Pedagogiczną w Tomaszowie Lubelskim. Wśród nich będą m.in.:

  • organizowanie różnego typu konkursów czytelniczych;
  • zachęcanie uczniów do udziału w konkursach czytelniczych organizowanych przez inne biblioteki, tj. Wielka Liga Czytelników, "Czy znasz...";
  • tworzenie gazetek na holu szkolnym;
  • "Podziel się książką" – akcja wypożyczania książek między uczniami;
  • współpraca z Księgarnią Tuliszków;
  • projekty czytelnicze w poszczególnych klasach;
  • spotkania z rodzicami na temat wpływu czytania na rozwój dziecka;
  • "Jak nie czytam jak czytam" - akcja bicia rekordu w masowym czytaniu;
  • głośne czytanie dzieciom w świetlicy szkolnej;
  • warsztaty edukacyjne i wiele innych.

Uczniowie klasy V  wzięli udział w lekcji bibliotecznej "Wyszukiwanie informacji w katalogu on-line (na przykładzie MBP w Józefowie)", w trakcie której uzyskali informacje, w jaki sposób wykorzystać Internet do odwiedzin w bibliotece, a także poznali warsztat informacyjno – wyszukiwawczy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Józefowie. W części praktycznej ćwiczyli umiejętność wyszukiwania informacji z wykorzystaniem różnych typów indeksów.

Dzięki współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Tomaszowie Lubelskim biblioteka szkolna wzbogaci się o serię książek "Bajki bez barier...", których głównym celem jest wyjaśnienie dzieciom pełnosprawnym "inności" niepełnosprawnych rówieśników oraz ułatwienie im zrozumienia ich emocji i zachowań.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, obok programu Książki naszych marzeń, jest drugim programem Ministerstwa Edukacji Narodowej realizowanym przez naszą szkołę.

Inwestycje Gminne