Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Debata o rewitalizacji

Prace nad przygotowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Józefów wkraczają w decydujący etap. W czwartek 13 kwietnia o 12.30 w miejscowym urzędzie odbędzie się spotkanie informacyjne w tej sprawie, połączone z debatą publiczną.

Debata o rewitalizacjiOrganizatorzy zapraszają na nie wszystkich mieszkańców, w tym przedstawicieli organizacji pozarządowych i przedsiębiorców. Podczas konsultacji zostaną przedstawione główne założenia programu, a jego uczestnicy będą mogli zgłosić własne pomysły na ożywienie gminy. Po spotkaniu jest planowany "spacer badawczy" po miejscach, które mają być objęte rewitalizacją.

Gmina proponuje, by program zawierał, m.in.: budowę 3 domów pomocy i mieszkań chronionych, modernizację lub budowę młodzieżowego ośrodka resocjalizacyjnego oraz przystosowanie remiz strażackich do aktualnych potrzeb mieszkańców, w tym świetlic środowiskowych dla osób starszych i młodzieży, utworzenie punktów wydawania posiłków dla mieszkańców i siłowni ze sprzętem sportowo-rehabilitacyjnym. Program ma również obejmować: zakup sprzętu rehabilitacyjnego do wypożyczania osobom starszym i niepełnosprawnym, organizację gminnego punktu obsługującego transport osób, rozbudowę placów gier i zabaw dla dzieci, zorganizowanie sali gier i zabaw dla najmłodszych, a także organizację pośrednictwa rodzinnego.

Zgodnie z harmonogramem Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Józefów na lata 2017 - 2023 ma być uchwalony przez radę miejską do końca maja. Dokument jest niezbędny, by w przyszłości samorząd mógł się starać o fundusze na realizację zapisanych w nim przedsięwzięć.

Na zlecenie Urzędu Miejskiego w Józefowie: www.ias24.eu

Inwestycje Gminne