Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Zaproszenie na XXIX Sesję VII kadencji Rady Miejskiej w Józefowie

Urząd Miejski w JózefowieNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję XXIX  sesję VII kadencji Rady Miejskiej w Józefowie. Sesja odbędzie się dnia 18 kwietnia 2017 r. (wtorek) o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Józefowie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji.
4. Informacja Burmistrza o swojej pracy od ostatniej sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał:    

  • w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
  • w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2017,

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad.

Informuję, że w pokoju nr 15 w Urzędzie Miejskim w Józefowie znajduje się do wglądy protokół z XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Józefowie.
Stosownie do art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminyym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od obowiązku pracy zawodowej.

Zapraszam do wzięcia udziału w sesji
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Hajduk

Inwestycje Gminne