Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Majowe Święta - SP Majdan Nepryski

Majowe ŚwiętaMaj to miesiąc, który przynosi nam pełnię najpiękniejszej pory roku jaką jest wiosna, ale także miesiąc wypełniony świętami bardzo ważnymi dla nas Polaków. Dlatego też 5 maja 2017 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Majdanie Nepryskim odbyła się uroczysta akademia upamiętniająca 226 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz inne ważne majowe święta - Święto Pracy i Święto Flagi. Program artystyczny przygotowali wspólnie uczniowie klasy IV, V i VI naszej szkoły pod kierunkiem p. Anny Grzyb, p. Bożeny Pomarańskiej i p. Rafała Knapa. Akademia miała na celu rozbudzenie uczuć patriotycznych. Była bardzo dobrą lekcją historii, umożliwiła uczniom przypomnienie i utrwalenie wiadomości oraz świętowanie w miłej atmosferze ważnych wydarzeń narodowych. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja to niewątpliwie powód do świętowania oraz okazja do podkreślenia wielkości naszych przodków. Nasi rodacy na czele z królem Stanisławem Augustem Poniatowskim wznieśli się ponad swoje czasy tworząc ustawę zasadniczą, pierwszą w Europie i drugą na świecie po konstytucji Stanów Zjednoczonych. Na zakończenie uroczystości pani dyrektor Maria Rysztak podkreśliła, jak ważne jest, by pamiętać o tamtych wydarzeniach i ludziach, którzy je tworzyli oraz podziękowała wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie tej akademii.

Inwestycje Gminne