Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Dni ekologiczne - podsumowanie - SP Józefów

Dni ekologiczne

W ostatnich dniach kwietnia i na początku maja w Szkole Podstawowej im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie w ramach Dni Ekologicznych odbyły się działania mające na celu kształtowanie wśród uczniów nawyków ekologicznych oraz ekologicznego stylu życia.

 

 

Były to m.in.:

  • Porządkowanie terenu wokół szkoły przez uczniów klas I-III,
  • Oglądanie filmów ekologicznych,
  • Udział w akcji sadzenia drzew przez uczniów klas V- VI,
  • Spotkanie z pracownikiem Parków Krajobrazowych;

klasy I-III "Rady na odpady",
klasy IV-VI "Stan środowiska i sposoby jego poprawy".

  • Wystawa plakatów proekologicznych wykonanych przez klasy I-VI.
  • Pokaz mody ekologicznej wykonanej z materiałów nietypowych przedstawionej przez uczniów ze świetlicy szkolnej,
  • Inscenizacja pt. "Kto ma olej w głowie" w wykonaniu uczniów klasy I.
  • Udział uczniów kl. V w konkursie ekologicznym organizowanym przez Szkołę Podstawową w Krasnobrodzie. Zespół w składzie Judyta Lipian i Miłosz Wojciechowski zdobył II miejsce.
  • Wyjazd do Zwierzyńca klasy IVb,
  • Wykonanie i spożycie zdrowych sałatek  ekologicznych.

Koordynatorzy działań: Aneta Momot i Ewa Lipian.

Dni ekologiczne Dni ekologiczne Dni ekologiczne
Dni ekologiczne Dni ekologiczne Dni ekologiczne
Dni ekologiczne Dni ekologiczne Dni ekologiczne
Dni ekologiczne Dni ekologiczne Dni ekologiczne
Dni ekologiczne Dni ekologiczne Dni ekologiczne
Dni ekologiczne Dni ekologiczne Dni ekologiczne
Dni ekologiczne Dni ekologiczne Dni ekologiczne
Dni ekologiczne Dni ekologiczne Dni ekologiczne
Dni ekologiczne Dni ekologiczne  
Dni ekologiczne Dni ekologiczne Dni ekologiczne
Dni ekologiczne Dni ekologiczne Dni ekologiczne
Dni ekologiczne Dni ekologiczne Dni ekologiczne
Inwestycje Gminne