Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Artykuły

W zgodzie z naturą - Gimnazjum Majdan Nepryski

"Najwyższą formą materii jest człowiek - Ziemi mieszkaniec.
Najwyższą formą istnienia - świadome jego działanie.
Najwyższą formą działania - walka o pokój tej Ziemi.
Najwyższą formą tej walki - siłami walczyć wspólnymi.
"
W. Szymborska

W zgodzie z naturą16 maja 2017 r. w Gimnazjum w Majdanie Nepryskim odbyło się podsumowanie konkursu przyrodniczego pod hasłem "W zgodzie z naturą" zorganizowanego w ramach edukacji ekologicznej we współpracą z Roztoczańskim Parkiem Narodowym w Zwierzyńcu i Nadleśnictwem Józefów.

Zebrani obejrzeli przygotowany montaż słowno - muzyczny, którego przesłaniem była współodpowiedzialność za stan środowiska naturalnego na Ziemi. Jej młodzi mieszkańcy uświadomili sobie, że działanie przeciwko naturalnemu środowisku to nic innego, jak działanie przeciwko samemu sobie. Wizualizacją tego jak będzie wyglądać nasza planeta, gdy nie zaprzestaniemy dewastacji przyrody był teledysk do piosenki Michaela Jacksona pt. Earth Song.

Konkurs obejmował 3 kategorie wiekowe: klasy I-III i IV-VI szkoły podstawowej oraz I-III gimnazjum. Przez udział w konkursie uczniowie mieli możliwość poszerzyć wiedzę  na temat środowiska przyrodniczego Roztocza, pogłębić wiadomości dotyczące form ochrony przyrody oraz gatunków chronionych, rozwijać swoją wrażliwość  na piękno naturalne i kulturowe małej ojczyzny, a także kształtować postawę odpowiedzialności za stan najbliższego otoczenia.

Uczestnicy konkursu z klas I – III szkół podstawowych przygotowali prace plastyczne wykonane różnymi technikami przedstawiające wybrany chroniony gatunek flory lub fauny występujący na Roztoczu. Największą popularnością wśród uczestników konkursu cieszyły się wiewiórki, przebiśniegi i krokusy. Tematem prac był także m.in. wilk, ryś, bóbr, nietoperz, sowa, bocian, obuwik pospolity i lilia wodna. Dzieci wykazały się kreatywnością i zdolnościami plastycznymi.

Wpłynęło 28 prac ze szkół podstawowych w Majdanie Nepryskim i Józefowie. Najwyżej oceniona została praca Michała Nieściora, ucznia Szkoły Podstawowej w Majdanie Nepryskim. Dwa II miejsca zdobyły Sara Kraczek ze Szkoły Podstawowej w Józefowie oraz Weronika Harasiuk – SP w Majdanie Nepryskim. III miejsce przypadło Martynie Oleszczak, Jakubowi Rabczyńskiemu oraz Małgorzacie Basińskiej reprezentującym SP w Majdanie Nepryskim.

Wyróżnienia otrzymali:
Magdalena Rawiak  (SP Majdan Nepryski), Kamil Roczkowski (SP Majdan Nepryski) Bartłomiej Tracz kl. (SP Majdan Nepryski), Mateusz Paska (Majdan Nepryski), Szymon Szarowolec kl. (SP Majdan Nepryski), Amelia Berdzik (SP Majdan Nepryski), Jakub Teterycz (SP Majdan Nepryski), Wiktoria Uchman (SP Majdan Nepryski), Anita Margol (SP Majdan Nepryski), Gabriela Surmacz (SP Józefów), Hanna Giełczyk kl. (SP Józefów),  Marta Malinowska (SP Józefów).

Nagrodę specjalną otrzymały dzieci ze świetlicy szkolnej w Majdanie Nepryskim, które przygotowały pracę grupową.

W kategorii klas IV – VI uczniowie wykonywali dowolną techniką plakaty o tematyce ekologicznej. Prace przygotowało 17 uczniów ze szkół podstawowych w Majdanie Nepryskim, Józefowie i Stanisławowie. Uczestnicy konkursu wykazali się pomysłowością w oryginalny sposób przedstawiając skutki zanieczyszczeń środowiska oraz wskazując właściwe postawy wobec wspólnego dobra jakim jest otaczająca nas przyroda.

Zwycięzcą w tej kategorii został uczeń Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Bartosz Morawicki, II miejsce przypadło Milenie Borowiec ze Szkoły Podstawowej w Józefowie, zaś dwa równorzędne trzecie miejsca przyznano uczniom ze szkoły w Stanisławowie – Jakubowi Malcowi i Michalinie Słupskiej. Wyróżniony został plakat Julii Chodary z SP w Majdanie Nepryskim.

Gimnazjaliści mogli spróbować swoich sił w konkursie biorąc udział w teście wiedzy lub przygotowując prezentację multimedialną o wybranym polskim parku narodowym.

Test wiedzy składał się z 20 zadań sprawdzających wiedzę i umiejętności uczestników z zakresu ekologii, form ochrony przyrody w Polsce i na Roztoczu oraz matematycznych podstaw geografii. Do testu zgłosiło się 15 uczniów gimnazjów (8 osób z Majdanu Nepryskiego i 7 z Józefowa).

Najlepszy wynik uzyskała Natalia Dzikoń – uczennica SZS Gimnazjum w Józefowie. II miejsce zajęła Nikola Kusiak z Gimnazjum w Majdanie Nepryskim, zaś trzecie Agnieszka Kozak i Szymon Knap także z Majdanu Nepryskiego.

Wpłynęło 7 prezentacji (3 z Gimnazjum w Majdanie Nepryskim i 4 z Gimnazjum w Józefowie). Aż pięciu uczestników jako temat prezentacji wybrało Roztoczański Park Narodowy, natomiast inne parki przedstawione w tej formie to Bieszczadzki i Tatrzański PN.

W tej kategorii najlepszy okazał się Mateusz Rawiak, który w bardzo ciekawy sposób opracował najważniejsze treści dotyczące RPN ubogacając je pięknymi zdjęciami.

Uczennica gimnazjum w Józefowie Patrycja Kusztykieiwcz prezentacją o Bieszczadzkim PN zdobyła II miejsce, III natomiast Ewelina Nakapała z Majdanu Nepryskiego. Tematem jej pracy był Tatrzański PN. Ciekawą prezentację o RPN przygotowała także Amelia Tracz z Majdanu Nepryskiego. Została ona wyróżniona.

Uczestnicy otrzymali atrakcyjne nagrody dzięki wsparciu: Roztoczańskiego Parku Narodowego w Zwierzyńcu, Nadleśnictwu Józefów, Firmie "Arkos" z Łęcznej i Piekarni Rabinówka.

Zwycięzcom oraz wyróżnionym uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. Podziękowania należą się opiekunom uczestników konkursu – nauczycielom i rodzicom, którzy zainteresowali dzieci i młodzież tematyką ekologiczną a poprzez to poszerzyli ich wiedzę na temat przyrody naszej małej ojczyzny.

W zgodzie z naturą W zgodzie z naturą W zgodzie z naturą
W zgodzie z naturą W zgodzie z naturą  
Inwestycje Gminne