Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Artykuły

II Gimnazjalny Maraton Matematyczny - SZS w Józefowie

II Gimnazjalny Maraton Matematyczny"Matematyki nie można tworzyć w samotności, trzeba należeć do klubu..." - ze słowami Andrzeja Hulanickiego zgadzają się w zupełności nauczyciele matematyki Samorządowego Zespołu Szkół Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Jozefowie. Do takiego "matematycznego klubu" 22 maja 2017 roku dołączyło 15 gimnazjalistów, wraz ze swoimi opiekunami, z gimnazjów z Aleksandrowa, Józefowa, Krasnobrodu, Tereszpola – Zaorędy oraz Zwierzyńca. Uczestnicy podjęli wyzwanie udziału w II Gimnazjalnym Maratonie Matematycznym. Rywalizacja trzyosobowych drużyn trwała prawie 3 godziny. Zawodnicy chętnie angażowali się w postawione przed nimi wyzwania matematyczne – a było ich niemało - bo aż 24 zadania, podzielone na 7 rund.

Konkurs, podobne jak w poprzednim roku, objęty był honorowym patronatem Burmistrza Józefowa. Partnerem w organizacji matematycznego turnieju był Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu oddział w Józefowie, który to ufundował nagrody.

Trzy najlepsze drużyny otrzymały nagrody rzeczowe a wszyscy uczestnicy maratonu - pamiątkowe dyplomy.

Najlepszymi w tegorocznych zmaganiach matematycznych okazali się:

  • I miejsce uczniowie z Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Aleksandrowie.
  • II miejsce uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie.
  • III miejsce uczniowie z Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Józefowie.

Organizatorzy zapewnili również poczęstunek. W czasie oczekiwania na wyniki uczniowie uczestniczyli w wycieczce "Poznaj swoją małą ojczyznę - historyczne i kulturowe dziedzictwo Józefowa".

II Gimnazjalny Maraton Matematyczny okazał się ciekawym doświadczeniem i niemałym wyzwaniem dla uczestników, potwierdził słowa Jeana Fabre’a  "Matematyka jest delikatnym kwiatem, który rośnie nie na każdej glebie i zakwita nie wiadomo kiedy i jak".

Konkurs popularyzuje matematykę, rozwija zainteresowania i umiejętności matematyczne uczniów, umacnia kontakty w społeczności gimnazjalnej z okolicznych gmin. Forma maratonu, rywalizacja zespołów, uczy naszą młodzież współdziałania w grupie i odpowiedzialności za wykonanie postawionych przed nią zadań.

Organizatorkami turnieju były panie Marzena Gąsiorek i Aleksandra Kusztykiewicz.

II Gimnazjalny Maraton Matematyczny II Gimnazjalny Maraton Matematyczny II Gimnazjalny Maraton Matematyczny
II Gimnazjalny Maraton Matematyczny II Gimnazjalny Maraton Matematyczny II Gimnazjalny Maraton Matematyczny
II Gimnazjalny Maraton Matematyczny II Gimnazjalny Maraton Matematyczny II Gimnazjalny Maraton Matematyczny
II Gimnazjalny Maraton Matematyczny II Gimnazjalny Maraton Matematyczny II Gimnazjalny Maraton Matematyczny
II Gimnazjalny Maraton Matematyczny II Gimnazjalny Maraton Matematyczny II Gimnazjalny Maraton Matematyczny
II Gimnazjalny Maraton Matematyczny II Gimnazjalny Maraton Matematyczny II Gimnazjalny Maraton Matematyczny
II Gimnazjalny Maraton Matematyczny II Gimnazjalny Maraton Matematyczny II Gimnazjalny Maraton Matematyczny
Inwestycje Gminne