Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

90 lat OSP Górniki

Jedna z najstarszych jednostek w gminie Józefów - OSP Górniki skończyła 90 lat. Uroczyste obchody jubileuszu z udziałem delegacji pozostałych jednostek, odbyły się w niedzielę 28 maja i były połączone z oficjalnym przekazaniem samochodu pożarniczego dla OSP Majdan Nepryski.

90 lat OSP GórnikiNiedzielne święto na placu przy remizie OSP Górniki rozpoczęła Msza Święta w intencji strażaków i ich rodzin, sprawowana przez proboszcza parafii z Józefowa Księdza Dziekana Zenona Mrugałę, który po eucharystii poświęcił samochód dla strażaków z Majdanu Nepryskiego. Symbolicznego przekazania kluczyków do wozu bojowego dokonał Burmistrz Józefowa Roman Dziura, który w dalszej części uroczystości przypomniał też zasługi "jubilatki", czyli OSP Górniki.

Podczas przemówienia Burmistrz Dziura dziękował założycielom jednostki oraz inicjatorom zakupu sprzętu i budowy dwóch remiz strażackich, a także organizacji czteroklasowej szkoły podstawowej. Roman Dziura podkreślił również, że druhowie angażują się się także w pracę na rzecz rozwoju swojej społeczności, poprzez na przykład: udział w budowie dróg do Szopowego, Długiego Kąta i Górnik Starych, a także sieci gazowej i sieci telefonicznej w swojej miejscowości oraz utworzeniu świetlicy środowiskowej i publicznego punktu dostępu do internetu. Podziękowania otrzymały także małżonki strażaków za wyrozumiałość dla mężów, poświęcających swój czas na działalność społeczną.

W uznaniu tych zasług OSP Górniki została odznaczona Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza, przyznanym przez Zarząd Główny Związku OSP RP. Ponadto wyróżniający się druhowie odebrali medale za zasługi dla pożarnictwa i za wieloletnią służbę. Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: Antoni Kukiełka, Marek Malec, Marian Malec i Leszek Mateja. Srebrne medale odebrali: Grzegorz Berdzik, Marian Berdzik, Józef Malec i Stanisława Szopa, a brązowe trafiły do Franciszka Dzidy, Leszka Janiuka, Jana Komady, Jana Krzaczka, Tadeusza Kuczyńskiego, Mieczysława Kukiełki, Kazimierza Malca, Zenona Malca, Józefa Paździurka, Tadeusza Przybysławskiego, Zbigniewa Umińskiego, Edwarda Zawiślaka i Henryka Żmudy.

Kolejnych 17 druhów otrzymało odznaki wzorowego strażaka, a 20 - odznaki za wieloletnią służbę. W tej drugiej grupie znaleźli się m.in. Stanisław Szopa, który działa w OSP od 65 lat i Bronisław Żmuda z 53-letnim stażem.

Medale i odznaczenia wręczali zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju Starszy Brygadier Mirosław Bury, Starosta Biłgorajski Kazimierz Paterak i Burmistrz Roman Dziura oraz Prezes Zarządu Gminnego OSP w Józefowie Ryszard Bojarski.

Wśród gości, składających strażakom gratulacje, podziękowania i życzenia byli również Nadleśniczy Nadleśnictwa Józefów Stanisław Nawrocki i reprezentujący posłankę Agatę Borowiec - Andrzej Kluczkowski, a jubileusz uświetniły występy artystyczne Koła Gospodyń Wiejskich w Górnikach i józefowskiej Kapeli Rzemyki.

90 lat OSP Górniki 90 lat OSP Górniki 90 lat OSP Górniki
90 lat OSP Górniki 90 lat OSP Górniki 90 lat OSP Górniki
90 lat OSP Górniki 90 lat OSP Górniki 90 lat OSP Górniki
90 lat OSP Górniki 90 lat OSP Górniki 90 lat OSP Górniki
90 lat OSP Górniki 90 lat OSP Górniki 90 lat OSP Górniki

Więcej zdjęć w galerii!

Na zlecenie Urzędu Miejskiego w Józefowie: www.ias24.eu

Inwestycje Gminne