Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Konkurs dla aktywnych organizacji z obszaru LGD "Nasze Roztocze"

KonkursStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze" zaprasza organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z obszaru LGD do udziału w konkursie "Liderzy lokalnych społeczności". Dla uczestników konkursu przewidziano 3 nagrody główne oraz wyróżnienia. Zainteresowane organizacje mogą składać do Biura LGD formularze zgłoszeniowe w terminie 29.05.2017 r. - 23.06.2017 r. Zgodnie z regulaminem do konkursu można zgłosić jedno wybrane przedsięwzięcie zrealizowane na obszarze działania LGD "Nasze Roztocze" w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., którego uczestnik konkursu jest głównym organizatorem lub współorganizatorem.

Więcej informacji oraz regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej www.lgdnaszeroztocze.pl

Konkurs
Inwestycje Gminne