Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Sukcesy uczniów w Ogólnopolskim Konkursie z Języka Angielskiego "ZUCH"! - SP Józefów

Sukcesy uczniówUczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie uczestniczyli w Ogólnopolskim Konkursie z Języka Angielskiego ZUCH - edycja roczna, którego organizatorem jest Centrum Edukacji Szkolnej w Warszawie. Testy z języka angielskiego składały się z 21 pytań o różnej skali trudności i sprawdzały umiejętność logicznego myślenia, analizowania podanych danych oraz znajomość słownictwa oraz angielskich struktur gramatycznych.

Regulamin konkursu przewidywał następujące zasady przyznawania nagród i wyróżnień:

  • Miejsce 1. – grawerowany dyplom laureata oraz nagrodę książkową
  • Miejsca od 2. do 5. – dyplomy laureatów oraz nagrody książkowe
  • Miejsca od 6. do 15. – dyplomy laureatów
  • Miejsca od 16. – dyplomy uznania

Dyplomy laureatów w tym konkursie zdobyli:

  • Diana Sieczkowska z klasy I a, zajęła bardzo wysokie 2. miejsce w Polsce na 508 uczestników w tej kategorii z sumą 205 pkt.
  • Gabriela Surmacz z klasy I a, zajęła 14. miejsce z sumą 169 pkt.
  • Uczeń z klasy II a, zajął 9. miejsce na 1519 uczestników w kategorii klas drugich z sumą 180 pkt.

Serdecznie gratulujemy uczniom i rodzicom oraz życzymy dalszych sukcesów! Uczniów do konkursu przygotowała p. Ewa Buczkowska.

Inwestycje Gminne