Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Nowi posiadacze karty rowerowej - SP Stanisławów

Nowi posiadacze karty rowerowej12 czerwca bieżącego roku odbył się egzamin na kartę rowerową. Uczniowie klasy IV ze Szkoły Podstawowej w Stanisławowie najpierw musieli wykazać się znajomością przepisów ruchu drogowego, zasad ruchu pieszych, znajomością znaków drogowych oraz udzielania pierwszej pomocy. Uczestnicy, którzy zdali egzamin teoretyczny mogli przystąpić do egzaminu praktycznego, podczas którego sprawdzono umiejętności poruszania się rowerem. Zadaniem było pokonanie wyznaczonej trasy. Część praktyczną egzaminu wszyscy uczniowie zaliczyli pozytywnie.  Nad doskonaleniem umiejętności teoretycznych uczniów pracowała p. Ewa Lipian, zaś praktycznych p. Barbara Gontarz.

Nowym posiadaczom karty rowerowej gratulujemy wymarzonego dokumentu.

Inwestycje Gminne