Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Zawiadomienie Burmistrza Józefowa

Podkłady kolejoweInformuję mieszkańców Gminy Józefów, że na lini kolejowej Rejowiec - Hrebenne przebiegającej m.in. przez teren gminy Józefów prowadzona jest wymiana drewnianych podkładów kolejowych.

Zdemontowane drewniane podkłady kolejowe ze względu na zawartość szkodliwych środków impregnacyjnych zaliczane są do odpadów niebezpiecznych, a ich pozyskiwanie i wykorzystywanie do różnych celów w tym również do spalania jest zabronione i podlega sankcjom karnym.

W związku z powyższym proszę o nie pozyskiwanie tych odpadów do wykorzystania.

Burmistrz Józefowa
Roman Dziura

Inwestycje Gminne