Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017 - SP Józefów

Uroczyste zakończenie roku szkolnego23 czerwca 2017 roku w Szkole Podstawowej im. Mieczysława Romanowskiego odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017. Po odśpiewaniu hymnu szkoły i powitaniu zebranych, dyrektor szkoły – Pani Edyta Nieśpiał – podsumowała działania szkoły w bieżącym roku szkolnym. Następnie Samorząd Uczniowski złożył podziękowania nauczycielom za pracę i trud włożony w przekazywanie wiedzy, a symbolem wdzięczności były kwiaty złożone na ręce Pani dyrektor oraz krótki recital w wykonaniu Adriana Nieśpiała z kl. Va. Przedstawicielka Rady Rodziców, Pani Marta Rogowska, również wyraziła wdzięczność gronu pedagogicznemu za rok intensywnej pracy, a do słów dołączyła bukiet pięknych kwiatów. W dalszej części uczniowie oraz Pani dyrektor, w imieniu całej społeczności szkolnej, złożyli serdeczne podziękowania za wieloletnią pracę na stanowisku nauczyciela i wychowawcy Pani Stanisławie Więcław odchodzącej na emeryturę.

Po tej części odbyło się rozdanie świadectw promocyjnych z wyróżnieniem i nagród za osiągnięcia oraz wysokie wyniki w nauce, reprezentowanie szkoły w uroczystościach, zaangażowanie w pracę w Samorządzie Uczniowskim oraz stuprocentową frekwencję. Za reprezentowanie szkoły w uroczystościach szkolnych i patriotycznych nagrody otrzymali: Martyna Nowicka, Karolina Bojarska i Wojciech Puźniak; z kolei Gabriel Olesiuk i Wojciech Herda nagrodzeni zostali za zaangażowanie w pracę w Samorządzie Uczniowskim.

Najwyższe wyniki w nauce w bieżącym roku szkolnym osiągnęła Judyta Lipian z klasy Va, za co otrzymała nagrodę specjalną, ufundowaną przez pana Kazimierza Ordeckiego z Biłgoraja. Natomiast Puchar Dyrektora za najwyższe wyniki w nauce zespołu klasowego, otrzymała po raz kolejny klasa VIa.

Świadectwa z wyróżnieniem do klasy V otrzymali: Chodara Hubert, Kusztykiewicz Olga, Olędzki Łukasz, Dzikoń Dawid, Szwed Aleksandra, Trześniowska Natalia, Oliwia Gontarz, Radymiak Kinga.

Świadectwa z wyróżnieniem do klasy VI otrzymali: Lipian Judyta, Dura Emilia, Kudełka Szymon, Wojciechowski Miłosz, Rudnicka Wiktoria, Nieśpiał Adrian.

Świadectwa z wyróżnieniem do klasy VII otrzymali: Kasprzyk Jakub, Nowak Mateusz, Nowicka Martyna, Sikora Jakub, Wilczyńska Karolina, Szponar Kornelia, Potocka Julia, Olesiuk Gabriel, Narcińska Julia, Szkałuba Natalia.

Nagrody za 100% frekwencję otrzymali: Kluczkowski Norbert kl. IIa, Pastuszek Gabriela kl. IIb, Pastuszek Aleksandra kl. IIIa, Borowiec Sebastian kl. IIIb, Murzacz Amelia kl. IIIb, Kukiełka Mateusz IVb, Bodys Aleksandra kl. Va, Lipian Judyta kl. Va, Kasprzyk Joanna kl. VIa, Kasprzyk Jakub kl. VIa, Borowiec Łukasz kl. VIb.

Na zakończenie uroczystości wystąpił z mini recitalem chór szkolny Animato prowadzony przez Panią Anetę Momot i Pana Karola Gaja.

Akademię z okazji zakończenia roku szkolnego przygotował Samorząd Uczniowski pod opieką Pań: Katarzyny Łosiewicz i Beaty Droździel, a dekorację sali wykonała Pani Maria Mielniczek.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego Uroczyste zakończenie roku szkolnego Uroczyste zakończenie roku szkolnego
Uroczyste zakończenie roku szkolnego Uroczyste zakończenie roku szkolnego Uroczyste zakończenie roku szkolnego
Uroczyste zakończenie roku szkolnego Uroczyste zakończenie roku szkolnego Uroczyste zakończenie roku szkolnego
Uroczyste zakończenie roku szkolnego Uroczyste zakończenie roku szkolnego Uroczyste zakończenie roku szkolnego
Uroczyste zakończenie roku szkolnego Uroczyste zakończenie roku szkolnego Uroczyste zakończenie roku szkolnego
Uroczyste zakończenie roku szkolnego Uroczyste zakończenie roku szkolnego Uroczyste zakończenie roku szkolnego
Uroczyste zakończenie roku szkolnego Uroczyste zakończenie roku szkolnego Uroczyste zakończenie roku szkolnego
Uroczyste zakończenie roku szkolnego Uroczyste zakończenie roku szkolnego Uroczyste zakończenie roku szkolnego
Uroczyste zakończenie roku szkolnego Uroczyste zakończenie roku szkolnego Uroczyste zakończenie roku szkolnego
Uroczyste zakończenie roku szkolnego Uroczyste zakończenie roku szkolnego Uroczyste zakończenie roku szkolnego
Uroczyste zakończenie roku szkolnego Uroczyste zakończenie roku szkolnego Uroczyste zakończenie roku szkolnego
Uroczyste zakończenie roku szkolnego Uroczyste zakończenie roku szkolnego Uroczyste zakończenie roku szkolnego
Inwestycje Gminne