Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Artykuły

Ile razem dróg przebytych? Ile ścieżek przedeptanych? - Zakończenie roku szkolnego 2016/2017 w SZS w Józefowie

Zakończenie roku szkolnego23 czerwca 2017 r. w auli Samorządowego Zespołu w Józefowie odbyła się uroczystość podsumowania i zakończenia roku szkolnego 2016/2017.

Dyrektor szkoły Elżbieta Działa podziękowała wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły za całoroczną bardzo dobrą i efektywną współpracę, podkreśliła pełną pasji i zaangażowania pracę z młodzieżą, zaangażowanie wszystkich pracowników szkoły w budowanie je pozytywnego wizerunku.

Zwracając się do Rodziców podziękowała za współpracę i zaufanie jakim obdarzyli pedagogów józefowskiego gimnazjum, powierzając im kierowanie rozwojem swoich dzieci.

Po dziesięciu miesiącach ciężkiej pracy nadszedł wyczekiwany przez wszystkich uczniów czas wakacji. Czas odpoczynku od książek, zeszytów, ławki szkolnej, dzwonka, porannego wstawania.

Wszystko co się zaczęło musi się kiedyś skończyć. 3 lata temu progi naszej szkoły przekroczyli trochę niepewni uczniowie z rocznika 2001. Dorastali i dojrzewali w jej murach. W ubiegły piątek ich pożegnaliśmy już jako absolwentów. Wspomnień było wiele, przypomniano sobie całą historię ich pobytu w prezentacji specjalnie przygotowanej na tę uroczystość.

Gimnazjalne klasy trzecie, wyruszą w świat, by dalej zdobywać wiedzę, umiejętności, zawody, tytuły naukowe, a przede wszystkim mądrość życiową.

Tegorocznym absolwentom życzymy wytrwałości i pasji w realizacji marzeń.

Zakończenie roku szkolnego jest okazją do podziękowań, szczególnie tym, którzy swoją pracowitością i systematycznością osiągnęli sukcesy w nauce.

Spośród wyróżnionych gimnazjalistów zaszczytny tytuł Absolwenta Roku zdobyły: Natalia Dzikoń z klasy IIIa i Klaudia Kozyra z klasy IIIb, otrzymały one również świadectwa z wyróżnieniem i tytuł Ucznia na Medal. Wśród  wyróżnionych znaleźli się także: Izabela Gontarz, Justyna Rawiak z klasy IIIa oraz Emilia Wardach z klasy IIIb.

Listy gratulacyjne otrzymali rodzice pięciorga uczennic klas trzecich, państwo: Edyta i Mariusz Dzikoniowie, Anna i Jacek Kozyrowie, Monika i Marian Gontarzowie, Zofia i Stanisław Rawiakowie, Barbara i Mirosław Wardachowie.

Spośród gimnazjalistów z klas drugich za osiągnięcia dydaktyczne i wzorowe zachowanie nagrodzeni zostali: Hubert Nieśpiał, Szymon Stefański, Kaja Peć i Marlena Szponar, natomiast z klas pierwszych: Mikołaj Kraczek, Julia Kozirak i Patrycja Kusztykiewicz. Za godne reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym nagrody otrzymali: Natalia Dzikoń, Kinga Naklicka i Szymon Kusztykiewicz. Za reprezentowanie w poczcie Światowego Związku Żołnierzy AK Okręg Zamość Koło Józefów nagrody otrzymali Julia Mirecka, Kamila Naklicka, Sandra Kusiak i Patryk Gontarz.

Za wzorową frekwencję nagrodę otrzymała Dominika Radymiak, za wybitne osiągnięcia sportowe - Kamila Skałecka, zaś za aktywny udział w życiu szkoły nagrody otrzymali: Natalia Dzikoń, Klaudia Kozyra, Emilia Wardach, Paweł Mamczarz, Julia Zaśko, Izabela Chadaj, Aleksandra Pogudz, Patrycja Korzec.

Uczniowie trzecich klas złożyli ślubowanie absolwenta oraz przekazali sztandar swoim kolegom z klas drugich, od których dostali drobne upominki na dalszą drogę życia, z prośbą, aby zachowali ich we wspomnieniach.

Podczas uroczystości obie trzecie klasy podziękowały pani dyrektor Elżbiecie Dziale, wychowawczyniom: Krystynie Mielniczek i Aleksandrze Kusztykiewicz, wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły, rodzicom oraz młodszym koleżankom i kolegom.

Wraz z zakończeniem roku szkolnego 2016/2017 pani dyrektor pożegnała Przewodniczącą Rady Rodzicówpanią Iwonę Kusiak. Podziękowała za jej profesjonalizm w prowadzeniu dokumentacji, za stałą dyspozycyjność i zaangażowanie w życie społeczności szkolnej. Grono pedagogiczne, pracownicy obsługi i administracji, rodzice i społeczność uczniowska naszej szkoły pożegnali Panią Elżbietę Działę, podziękowali za pięcioletnie zaangażowanie w pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą szkoły.

Wyrazili swoją wdzięczność za czas trudnej i pełnej wyrzeczeń pracy nauczyciela i dyrektora szkoły. Podziękowali za każdy dzień spędzony z nimi, chociaż czasami nie było łatwo, za cierpliwość i wyrozumiałość, za uśmiech, za dobre słowo, za wiedzę.

Życzyli wspaniałych dni w życiu osobistym, niezawodnego zdrowia, by czas ocalił od zapomnienia wspólnie spędzone chwile, przedeptane ścieżki. Podziękowali za wzór owocnej, sumiennej i pełnej oddania pracy, z prośbą o zachowanie ich w sercu  i pamięci.

Życząc udanych, słonecznych i bezpiecznych wakacji uczniom, pracownikom i rodzicom, dyrektor szkoły zakończyła uroczystość, po której uczniowie udali się na ostatnie przedwakacyjne spotkanie ze swoimi wychowawcami.

Zakończenie roku szkolnego Zakończenie roku szkolnego Zakończenie roku szkolnego
Zakończenie roku szkolnego Zakończenie roku szkolnego Zakończenie roku szkolnego
Zakończenie roku szkolnego Zakończenie roku szkolnego Zakończenie roku szkolnego
Zakończenie roku szkolnego Zakończenie roku szkolnego Zakończenie roku szkolnego
Zakończenie roku szkolnego Zakończenie roku szkolnego Zakończenie roku szkolnego
Zakończenie roku szkolnego Zakończenie roku szkolnego Zakończenie roku szkolnego
Zakończenie roku szkolnego Zakończenie roku szkolnego Zakończenie roku szkolnego
Zakończenie roku szkolnego Zakończenie roku szkolnego Zakończenie roku szkolnego
Zakończenie roku szkolnego Zakończenie roku szkolnego Zakończenie roku szkolnego
Inwestycje Gminne