Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Jubileuszowy plener malarski

Kończy się tegoroczny plener malarski studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z Lublina w Józefowie. Prace, które powstawały przez dwa tygodnie, w sobotę 15 lipca o 17.00 zostaną zaprezentowane na wernisażu w miejscowym ośrodku kultury.

Jubileuszowy plener malarskiTo już dziesiąta wizyta żaków z Wydziału Artystycznego UMCS w Józefowie. W tym roku w plenerze bierze udział 10 studentów kierunków malarstwo i edukacja w zakresie sztuk plastycznych. - Dajemy im pełną dowolność w doborze tematów. Józefów i jego okolice są tak ciekawe, że inspiracji nie brakuje. Są pola, lasy, woda, urokliwe kamieniołomy, wieża, kościół i wiele innych ciekawych obiektów. Od 3 lipca powstało około 40 - 50 prac i kilkadziesiąt szkiców, z których studenci będą mogli korzystać w dalszym etapie kształcenia - mówi opiekun grupy dr Mariusz Drzewiński.

W związku z jubileuszem pomysłodawcy pleneru nie wykluczają zorganizowania wystawy, podsumowującej 10-letnią historię plenerów w Józefowie, ale ostateczne decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły. Jest też pomysł, by za rok zaprosić do pracy także studentów innych uczelni, na przykład z Gdańska czy Warszawy.

Każdy z uczestników tegorocznego pleneru wykonał po kilka prac, z których jedną, zgodnie z tradycją, przekaże do dyspozycji Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie. Poplenerową ekspozycję będzie można oglądać w tym miejscu do końca sierpnia, a w październiku zostanie ona prawdopodobnie zaprezentowana w Lublinie.

Na zlecenie Urzędu Miejskiego w Józefowie: www.ias24.eu

Inwestycje Gminne