Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Do dwóch razy sztuka

Nieco później niż pierwotnie zakładano, ale do końca tego roku, Klub Seniora w gminie Józefów rozpocznie działalność. Będzie to druga placówka, utworzona przez miejscowy samorząd z myślą o starszych mieszkańcach.

Do dwóch razy sztukaKlub Seniora powstanie w budynku w Długim Kącie-Osadzie, który trzeba odpowiednio przygotować. - Wyłonienie wykonawcy robót nieco się wydłużyło, przetarg musieliśmy ogłaszać dwukrotnie. Oferty złożone w pierwszym postępowaniu znacznie przekraczały kwotę, jaką przeznaczyliśmy na ten cel w budżecie. Podobnie było w drugim przetargu, ale w tym przypadku różnica wyniosła tylko kilka tysięcy złotych, dlatego postanowiliśmy zwiększyć nasze środki i dzięki temu możemy podpisać umowę z wykonawcą - wyjaśnia Burmistrz Józefowa Roman Dziura.

W budynku w Długim Kącie-Osadzie już mieści się świetlica środowiskowa i ośrodek zdrowia, a teraz trzeba wygospodarować pomieszczenia dla seniorów - salę ze stołami i krzesłami, aneks kuchenny, łazienkę, pomieszczenie na zajęcia rekreacyjno-ruchowe i klubowe oraz szatnię.

Prace będą kosztować 165 tysięcy złotych i mają być wykonane do 5 października. Część środków na ten cel samorząd pozyskał z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a resztę dołoży z własnego budżetu.

Gmina chce otworzyć nową placówkę przed końcem roku.

Na zlecenie Urzędu Miejskiego w Józefowie: www.ias24.eu

Inwestycje Gminne