Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Jest przetarg na OZE

Gmina Józefów ogłosiła przetarg na dostawę i montaż instalacji, wykorzystujących odnawialne źródła energii. Zakup kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę będzie możliwy dzięki dotacji, którą samorząd pozyskał z Unii Europejskiej.

Jest przetarg na OZEPoszukiwania firmy, która ma dostarczyć OZE, miały się rozpocząć wcześniej, ale nie były rozstrzygnięte kwestie formalne, na które gmina nie ma wpływu. Chodzi o sposób przeprowadzenia przetargu i związane z tym konsekwencje finansowe, w tym wysokość wkładu własnego mieszkańców. Józefowski samorząd realizował podobny projekt przed kilkoma laty, wybierając wykonawcę w procedurze dotyczącej robót budowlanych, obłożonych podatkiem VAT w wysokości 9 procent. Teraz Urząd Marszałkowski w Lublinie sugerował ogłaszanie przetargów na dostawę instalacji, które są objęte wyższą, bo 23-procentową stawką podatkową. Kierując się tymi wytycznymi oraz doświadczeniem innych samorządów gmina postanowiła ogłosić przetarg, choć wszystkie wątpliwości formalne nadal nie zostały wyjaśnione.

Firmy, które chcą złożyć swoje oferty, mają czas do 29 września. Przetarg dotyczy 219 instalacji solarnych i 50 kotłów na biomasę, a do 85 procent kosztów inwestycji będzie pochodzić z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Rozstrzygnięcia przetargu można się spodziewać w październiku i dopiero wtedy okaże się jaki będzie wkład własny mieszkańców, biorących udział w projekcie. Do tego czasu gmina nie zamierza przyjmować żadnych zaliczek ani podpisywać umów z właścicielami posesji, na których będą montowane OZE.

Na zlecenie Urzędu Miejskiego w Józefowie: www.ias24.eu

Inwestycje Gminne