Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Grand Prix dla gminy Józefów!

Gmina przyjazna rowerzystomOd 2012 r. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego organizuje Ogólnopolski Konkurs pn. "Gmina przyjazna rowerzystom". W konkursie mogą wziąć udział gminy miejskie i miejsko-wiejskie w podziale na kategorie ze względu na ilość mieszkańców: 100-200 tys., 30 – 100 tys., 10 – 30 tys., 3 – 10 tys. mieszkańców.

By ubiegać się o tytuł laureata konkursu, gmina musi złożyć wniosek, który zawiera:

  • opis  infrastruktury dotyczącej turystyki rowerowej,
  • zakres współpracy z organizacjami pozarządowymi,
  • opis działań na rzecz tworzenia, utrzymania i konserwacji infrastruktury dróg i szlaków rowerowych,
  • opis działań podejmowanych w ramach promocji zachęcających do uprawiania turystyki rowerowej na terenie gminy,
  • wskazanie konkretnych działań na rzecz mieszkańców i turystów związanych z propagowaniem bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym rowerzystów.

Do wniosku dołączyć należy udokumentowane potwierdzenie opisanych działań gminy.

Złożone wnioski oceniane są przez komisję, w skład której wchodzą osoby z Ministerstwa Sportu i Turystyki, Polskiej Organizacji Turystycznej, Związku Powiatów Polskich, Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz firm turystycznych.

Gmina Józefów była już trzykrotnie laureatem tego konkursu w kategorii gminy miejsko-wiejskie od 3 do 10 tys. mieszkańców. W 2016 r. po raz pierwszy ustanowiono nagrodę Grand Prix, którą może otrzymać gmina, będąca przynajmniej trzykrotnym laureatem bez podziału na kategorie. Otrzymała ją gmina Murowana Goślina, która leży nieopodal Poznania i stworzyła znakomite warunki do uprawiania turystyki rowerowej tysiącom mieszkańców Wielkopolski i oczywiście wszystkim, którzy tam pojadą na rowerowy wypoczynek.

W tym roku jury konkursu zadecydowało, że gmina Józefów otrzyma ten zaszczytny tytuł. Oficjalne ogłoszenie i przekazanie nagrody Grand Prix odbędzie się podczas VIII Międzynarodowych Targów Rowerowych Kielce Bike-Expo, 21 września br.

Spory udział w sukcesie gminy Józefów ma Stowarzyszenie Józefowska Kawaleria Rowerowa, które, współpracując z  gminą, organizuje rajdy rowerowe, opracowuje mapy, przewodniki, trasy i szlaki rowerowe, bierze udział w konferencjach naukowych oraz targach turystycznych i było instytucją zgłaszającą do konkursu.

Robert Rabiega

Inwestycje Gminne