Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/18 - SP Majdan Nepryski

"Wrzesień, wrzesień w naszej szkole, klasy pełne słońca! Pełne dzieci, bo wakacje już dobiegły końca!"

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/18Dnia 4 września 2017 r. o godz. 8:30 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Majdanie Nepryskim zebrali się uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz zaproszeni goście, aby uroczyście rozpocząć nowy rok szkolny. Na wstępie głos zabrała dyrektor szkoły pani Maria Rysztak, która bardzo serdecznie powitała wszystkich przybyłych na tą uroczystość. Stwierdziła, że rok szkolny 2017/2018 rozpoczynamy w nowej strukturze szkolnictwa. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Majdanie Nepryskim stała się ośmioletnią szkołą podstawową - uczniowie klasy VI otrzymali promocję do klasy VII, natomiast uczniowie klas II i III gimnazjum oraz nauczyciele i pracownicy gimnazjum weszli w jej organizację. Od 1 września nastąpiło stopniowe wygaszanie gimnazjów. W związku z tym była dyrektor Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Majdanie Nepryskim pani Anna Mazurek jest obecnie zastępcą dyrektora szkoły podstawowej. Pani dyrektor Maria Rysztak złożyła wszystkim życzenia na ten trudny rok szkolny oraz podziękowała za dotychczasowy wysiłek. Słowa podziękowania skierowała również w stronę organu prowadzącego na czele z panem Burmistrzem i jego zastępcą za kolejny wkład finansowy włożony w upiększenie naszej szkoły. Wynikiem którego jest wymiana okien, docieplenie i pomalowanie sali gimnastycznej z zewnątrz, a także odnowienie jej wnętrza oraz położenie wzdłuż niej nowego chodnika z kostki brukowej. Przypomniała też, że realizowana jest ustawa "podręcznikowa", dzięki której uczniowie otrzymują z dotacji państwowej podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

Po części artystycznej przygotowanej przez uczniów pod kierunkiem pań: Stanisławy Szpinda i Barbary Gontarz oraz pana Rafała Knapa głos zabrali goście: Zastępca Burmistrza pan Ryszard Ostasz i Przewodniczący Rady Rodziców pan Adam Litwin. Po czym pani dyrektor przedstawiła przydział sal lekcyjnych i wychowawców poszczególnym klasom. Uroczystość zakończył ks. Tomasz Leńczuk, który po wspólnej modlitwie udzielił wszystkim błogosławieństwa. Następnie uczniowie i rodzice udali się do klas na spotkanie z wychowawcami.

Rok szkolny 2017/2018 został rozpoczęty, oby przyniósł wszystkim wiele sukcesów, zadowolenia i radości!

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/18 Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/18 Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/18
Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/18 Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/18 Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/18
Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/18 Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/18 Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/18
Inwestycje Gminne