Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 - SP Stanisławów

Rozpoczęcie roku szkolnegoOkres beztroskich wakacji szybko minął. Czwartego września mury naszej szkoły znów zatętniły życiem. Na inauguracji nowego roku szkolnego 2017/2018 spotkała się cała społeczność uczniowska, rodzice i nauczyciele. Pani Dyrektor Mariola Kudełka powitała wszystkich bardzo serdecznie, szczególnie zaś dzieci młodsze, które dopiero rozpoczynają wspaniałą przygodę edukacyjną. Przedstawiła zebranym nowych nauczycieli: p. Justynę Wlizło - nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, p. Agnieszkę Skowyrę - Łach - nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, p. Magdalenę Późniak - nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, p. Zofię Grzeszyk - nauczyciela biologii i chemii, p. Lucynę Buczkowską - nauczyciela muzyki, plastyki i techniki, p. Elżbietę Olędzką - nauczyciela geografii, p. Małgorzatę Filę - nauczyciela j. niemieckiego, p. Monikę Gmyz nauczyciela logopedę. Pani dyrektor skierowała do wszystkich uczniów wiele ciepłych słów, życzyła im osiągania jak najwyższych wyników w nauce, sukcesów w różnych konkursach, a także rozwijania swoich zainteresowań, zdolności oraz pasji. Nauczycielom i rodzicom życzyła, aby byli sojusznikami w walce dzieci o ich tożsamość i marzenia, aby byli dla nich wsparciem i natchnieniem. A porażki - jeśli się pojawią - niech będą fundamentem przyszłego sukcesu. Po obejrzeniu części artystycznej wszyscy uczniowie udali się do swoich klas na spotkania z wychowawcami.

Inwestycje Gminne