Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

XXI Rajd im. Profesora Józefa Jóźwiaka - SP Józefów

Rajd

Program rajdu:

DZIEŃ I 22.09.2017 r. (piątek)
8:30 - Msza Święta
9:30 - Otwarcie rajdu (uroczystości i czynności organizacyjne przy budynku Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie, ul. Górnicza 21):

 • zbiórka uczestników, powitanie, wspomnienie o patronie rajdu J. Jóźwiaku, rozdanie znaczków okolicznościowych,
 • zwiedzanie wystawy z pamiątkami po Profesorze.

10:30 - Wyjście na trasę rajdu:

 • Kamieniołomy Babia Dolina, Dolinę Nepryszki, zalew w Józefowie - 2,5 km ( dla uczniów klas I – IV)
 • Kamieniołomy Babia Dolina, Las Dębowce, Dolinę Nepryszki, zalew w Józefowie -10 km (dla pozostałych).

14:00 - Rajdowa grochówka nad zalewem w Józefowie.
14:30 - Konkurs wiedzy: "MOJA MAŁA OJCZYZNA".
18:00 - Ognisko oraz spotkanie towarzyskie przy kapeli dla absolwentów i zaproszonych gości.

DZIEŃ II 23.09.2017 r. 23 września (sobota):
10:00 - Zbiórka uczestników rajdu na placu szkolnym, ul. Broniewskiego 14.
10:15 - Wyjazd na trasę do Górecka Starego. Przejście szlakiem z Górecka Starego do Florianki.
13:00 - Obiad we Floriance.
14:00 -  Wyjście na trasę do Zwierzyńca.
15:30 -  Zwiedzanie Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego w Zwierzyńcu.
16:30 - Wyjazd autokarem do Józefowa.
18:00 - Ognisko dla wychowanków liceum i zaproszonych gości.

Zgłoszenia oraz informacje organizacyjne dla uczestników:

 • Rajd jest otwarty dla wszystkich miłośników pieszych wędrówek po Roztoczu. Odbędzie się bez względu na pogodę. W przypadku rezygnacji z rajdu wpisowe nie będzie zwracane.
 • Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za zachowanie i bezpieczeństwo osób niezgłoszonych i niezapisanych na listy uczestników, a dołączających się samowolnie do rajdu.
 • Odpowiedzialność za udział w rajdzie młodzieży szkolnej ponoszą opiekunowie grup.
 • Uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zapraszamy do uczestnictwa w konkursie wiedzy "MOJA MAŁA OJCZYZNA".

Opłaty:

I dzień:

 • uczniowie: 5 zł
 • studenci: 15 zł
 • pozostali uczestnicy: 20 zł
 • wieczorek (wszyscy) – 40 zł

II dzień

 • studenci: 10 zł
 • pozostali uczestnicy: 30 zł

W ramach opłaty zapewniamy: znaczek rajdu, posiłek regeneracyjny każdego dnia, transport, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, opiekę przewodników terenowych, możliwość zdobycia nagród w konkursie wiedzy o Roztoczu.

 • warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest zgłoszenie w nim udziału do 19 września (wtorek) przez podanie danych osobowych (imię i nazwisko, adres) oraz dokonanie opłaty, (grupy szkolne - kserokopie karty wycieczki z pieczątką i podpisem dyrektora szkoły);
 • zgłoszenia udziału w rajdzie przyjmują: sekretariat SP w Józefowie, ul. Górnicza 21, tel./fax 84 687 80 79, Rafał Knap - kierownik rajdu.
 • zapisanie na listę uczestników rajdu jest potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym regulaminem  i zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień;
 • młodzież szkolna może uczestniczyć w rajdzie tylko w zorganizowanej grupie pod opieką nauczyciela lub innej upoważnionej osoby.

Obowiązki uczestników rajdu:

 • zapisanie się na listę uczestników rajdu i dokonanie wpłaty,
 • zapoznanie się i zaakceptowanie regulaminu rajdu,
 • przygotowanie odpowiedniej odzieży (także na wypadek deszczu),
 • podporządkowanie się zarządzeniom organizatorów rajdu,
 • przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, ochrony środowiska, ruchu drogowego i Karty Turysty.

Ostateczna interpretacja postanowień regulaminu należy do organizatorów rajdu.

Załącznik:

Inwestycje Gminne