Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Sprzątanie Świata 2017 - SP Stanisławów

Sprzątanie świata 2017Główny cel akcji "Sprzątanie Świata" to rozbudzenie świadomości ekologicznej uczniów i odpowiedzialności za środowisko naturalne. To także zachęta do działań na rzecz ochrony środowiska oraz poszanowania zasobów naturalnych i racjonalnej gospodarki odpadami. Akcja ma również na celu pokazać uczniom, że rozwiązaniem problemu zaśmieconego środowiska jest nie tylko coroczna zbiórka śmieci, lecz głównie zmiana nawyków w codziennym życiu, unikanie tworzenia odpadów oraz odpowiednie gospodarowanie nimi.

15 września uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami zaopatrzeni w worki na zbiórkę śmieci i jednorazowe rękawice, już po raz kolejny uczestniczyli w akcji ekologicznej "Sprzątanie Świata". Akcję rozpoczęto pogadanką na temat zasad bezpieczeństwa oraz głównych celów akcji. Wszystkie klasy miały wyznaczone tereny, które solidnie posprzątano. Oddział przedszkolny oraz klasy I-III sprzątały teren szkoły, w tym boisko i plac zabaw. Klasy IV-VII zajęły się poboczami dróg w okolicach szkoły oraz terenem wiodącym na Wzgórze Kamień. Mimo chłodu, akcja przebiegła bardzo szybko i sprawnie, a efekty pracy wszystkich uczniów były zadowalające. Worki ze śmieciami zostały zebrane w wyznaczonych miejscach.

Wszyscy uczestnicy tegorocznej akcji "Sprzątania Świata" wyrazili nadzieję, iż ich praca nie pójdzie na marne, a kolejna będzie mniej obfita w porozrzucane śmieci. Czynny udział w akcji dał im do zrozumienia, że należy dbać o swoje środowisko, o czystość otoczenia oraz uświadomił, jakie mogą być negatywne skutki zaniechania tych działań w przyszłości. Koordynatorem akcji była p. Ewa Knap.

Sprzątanie świata 2017 Sprzątanie świata 2017 Sprzątanie świata 2017
Inwestycje Gminne