Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Jak obchodziliśmy w szkole Dzień Tabliczki Mnożenia - SP Stanisławów

Dzień Tabliczki Mnożenia29 września 2017 r. w naszej szkole obchodziliśmy VII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Akcja miała na celu zachęcić uczniów do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Przez cały tydzień poprzedzający święto uczniowie powtarzali mnożenie w szkole i w domu.

W piątek 29 września każdy mógł sprawdzić, jak radzi sobie z "tabliczkową wiedzą". W tym dniu role trochę się odwróciły i to uczniowie mogli odpytywać nauczycieli. Komisja Egzaminacyjna przepytywała dorosłych i rówieśników. Wszyscy marzyli o tym, by pomyślnie zaliczyć egzamin przed komisją. Do egzaminu przystąpiły 32 osoby, a  tytuł MT EXPERT otrzymali nieliczni. Taka zamiana ról była wielkim przeżyciem dla wszystkich. Akcja, której szkolnym koordynatorem była nauczycielka matematyki p. Anna Adamczuk-Borys, cieszyła się dużym powodzeniem.

Gratulujemy wszystkim zapału i odwagi oraz znajomości tabliczki mnożenia!

Inwestycje Gminne