Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Ślubowanie i Pasowanie Pierwszaków - SP Majdan Nepryski

Ślubowanie i Pasowanie PierwszakówW dniu 6 października 2017 r. w  Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Majdanie Nepryskim odbyło się "Ślubowanie i Pasowanie Pierwszaków" na uczniów tej szkoły. Do społeczności uczniowskiej dołączyło tego dnia 21 uczniów.

Dzieci przedstawiły piękny program artystyczny przygotowany pod kierunkiem wychowawcy klasy pani Małgorzaty Bednarz. Wspaniale zaprezentowały swoje umiejętności wokalno–recytatorskie. Po występie w niezwykle podniosłej atmosferze Pierwszoklasiści ślubowali na sztandar szkoły. Przyrzekli, że będą dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły, uczyć się jak kochać Ojczyznę, nauką i pracą oraz zachowaniem sprawiać radość nauczycielom i rodzicom. Następnie panie dyrektor Maria Rysztak i Anna Mazurek dokonały pasowania każdego ucznia poprzez dotknięcie jego ramienia ołówkiem. Ukoronowaniem tego bardzo ważnego aktu było wręczenie pamiątkowych dyplomów i legitymacji szkolnych. Gratulacjom i życzeniom towarzyszyły upominki od rodziców i starszych kolegów. Uroczystość przebiegała w miłej atmosferze, a zakończyła się przy poczęstunku zorganizowanym przez dumnych ze swoich pociech rodziców.

Ślubowanie i Pasowanie Pierwszaków Ślubowanie i Pasowanie Pierwszaków Ślubowanie i Pasowanie Pierwszaków
Ślubowanie i Pasowanie Pierwszaków Ślubowanie i Pasowanie Pierwszaków Ślubowanie i Pasowanie Pierwszaków
Inwestycje Gminne