Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Próbna ewakuacja Szkoły Podstawowej w Stanisławowie

Próbna ewakuacja19 października 2017 roku odbyła się próbna ewakuacja szkoły wraz z pokazem akcji ratowania poszkodowanych. W tym celu przybyły do nas jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Józefowa oraz Majdanu Nepryskiego. Tematyką ćwiczenia było sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji, które obejmowało praktyczną ewakuację z zagrożonego budynku. Głównym celem było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z zastosowaniem procedur dotyczących zachowania w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla ich życia lub zdrowia, sprawdzenie skuteczności przyjętej metody alarmowania o zagrożeniu, sprawdzenie umiejętności powiadamiania o zagrożeniu służb ratunkowych, a także sprawdzenie przestrzegania zasad ewakuacji. W ewakuacji uczestniczyli uczniowie z klas 0-VII, nauczyciele i pracownicy szkoły.

Gdy padł sygnał do ewakuacji – trzykrotny sygnał dźwiękowy dzwonkiem, Pani Ewa Knap (w zastępstwie p. Dyrektor Marioli Kudełki) rozpoczęła kierowanie akcją ewakuacji z budynku szkoły. Uczniowie i nauczyciele, zachowując środki bezpieczeństwa, szybko i sprawnie opuścili budynek szkoły oznaczonymi drogami ewakuacyjnymi. Zbiórka na boisku sportowym była potwierdzeniem, że wszystkie osoby będące w szkole zdążyły się ewakuować w wyznaczonym czasie. Należy podkreślić, że uczniowie bez paniki wykonali zadanie. "Ranny" uczeń Mateusz został opatrzony i przeniesiony przez strażaków w bezpieczne miejsce na boisko szkolne, gdzie została przeprowadzona akcja ratownicza. Za przygotowanie i przeprowadzenie ewakuacji odpowiedzialna była pani Ewa Knap, która po zebraniu wszystkich raportów od nauczycieli prowadzących zajęcia przed ewakuacją, zdała sprawozdanie z próbnej ewakuacji kierującemu akcją  panu Naczelnikowi Sławomirowi Herdzie. Straż Pożarna uatrakcyjniła swoje przybycie poprzez specjalne pokazy i objaśnienia działania sprzętu gaśniczego i ratowniczego. Uczniowie z podziwem oglądali strażacki samochód z nowoczesnym wyposażeniem. Była to niezwykle pouczająca i ważna lekcja zachowania się w sytuacjach trudnych, gdyż od naszej wiedzy i umiejętności może zależeć ludzkie życie.

Koordynator akcji Barbara Gontarz

Próbna ewakuacja Próbna ewakuacja Próbna ewakuacja
Próbna ewakuacja Próbna ewakuacja Próbna ewakuacja
Próbna ewakuacja Próbna ewakuacja Próbna ewakuacja
Inwestycje Gminne