Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Próbna ewakuacja - SP Józefów

Próbna ewakuacja19 października 2017 r. w Szkole Podstawowej w Józefowie odbyła się próbna ewakuacja. Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru.

Dokładnie o godzinie 11.00 po usłyszeniu sygnału alarmowego nauczyciele wraz z uczniami oraz pozostali pracownicy szkoły drogami ewakuacyjnymi przedostali się  do punktu zbiórki, jakim jest boisko szkolne.

W akcji udział wzięli: dyrekcja, nauczyciele, uczniowie, pracownicy administracji i obsługi, którzy w tym czasie przebywali na terenie szkoły. Po przeprowadzonej ewakuacji nauczyciele złożyli meldunek pani dyrektor Edycie Nieśpiał. Okazało się że brakuje jednego ucznia z klasy IIIa gimnazjum. W tej sytuacji strażacy  natychmiastowo przeprowadzili akcję ratunkową. Strażacy po przeprowadzonej ewakuacji, przypomnieli naszym uczniom zasady udzielania pierwszej pomocy. Na zakończenie uczniowie mieli możliwość obejrzenia wozu strażackiego oraz sprzętu gaśniczego używanego podczas akcji ratunkowych.

Ewakuacja zakończyła się sukcesem, gdyż wszyscy znali swoje obowiązki i zachowując środki bezpieczeństwa, szybko, sprawnie opuścili budynek szkoły.

Duże podziękowania należą się Ochotniczej Straży Pożarnej z Józefowa, Majdanu Nepryskiego oraz Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej "Nasze Zdrowie" w Józefowie.

Próbna ewakuacja Próbna ewakuacja Próbna ewakuacja
Próbna ewakuacja Próbna ewakuacja Próbna ewakuacja
Inwestycje Gminne