Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Święto Edukacji Narodowej 2017 - SP Majdan Nepryski

Święto Edukacji NarodowejDnia 13 października 2017 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zorganizowana przez panie: Monikę Basińską – Lal, Ewę Marzec i Annę Czapkę. Święto to obchodzone jest w rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, utworzonej właśnie 14 października 1773 roku z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Akademia rozpoczęła się od przywitania wszystkich pracowników szkoły i przybyłych gości, życzeń oraz wręczenia drobnych upominków przez Samorząd Uczniowski wszystkim pracownikom i emerytom.

Na początku głos zabrała przewodnicząca Rady Rodziców pani Alicja Buczkowska, która w imieniu rodziców złożyła życzenia wszystkim pracownikom szkoły i na ręce pani dyrektor przekazała bukiet kwiatów.

Następnie głos zabrała pani dyrektor Maria Rysztak a po niej Zastępca Burmistrza Józefowa pan Ryszard Ostasz. Pan Ryszard Ostasz razem z panią dyrektor złożyli życzenia i wręczyli nagrody pracownikom szkoły.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Po części oficjalnej odbyła się część artystyczna w wykonaniu uczniów naszej szkoły. Były przemówienia i humorystyczne wiersze, którym towarzyszyły humorystyczne piosenki. Oprawę muzyczną stanowiły znane piosenki z humorystycznym tekstem odpowiednio dobranym do treści akademii w doskonałym wykonaniu zespołu muzycznego pod opieką pana Rafała Knapa.

Święto Edukacji Narodowej Święto Edukacji Narodowej Święto Edukacji Narodowej
Święto Edukacji Narodowej Święto Edukacji Narodowej Święto Edukacji Narodowej
Święto Edukacji Narodowej Święto Edukacji Narodowej Święto Edukacji Narodowej
Inwestycje Gminne