Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Sukces wokalny uczennicy w Diecezjalnym Konkursie Piosenki Religijnej - SP Jozefów

Sukces wokalny25 października 2017 r. w Młodzieżowym Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego odbył się Diecezjalny Konkurs Piosenki Religijnej "Moja wiara, moja miłość", organizowany w ramach XVII Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej. Honorowy patronat objął Jego Ekscelencja Ksiądz Marian Rojek Biskup Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. W przesłuchaniu wzięło udział 51 podmiotów wykonawczych: zespołów, tercetów, duetów i solistów (ponad 200 osób). Szkołę Podstawową w Józefowie reprezentowały dwie utalentowane uczennice: Aleksandra Pogudz i Kaja Peć. Dziewczęta przygotował do konkursu p. Rafał Knap.

Jury po wysłuchaniu wszystkich uczestników postanowiło przyznać Kai Peć nagrodę dyrektora MDK Zamość Andrzeja Szumowskiego.

Sukces wokalny Sukces wokalny Sukces wokalny
Inwestycje Gminne