Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Zajęcia SKS w naszej szkole! - SP Jozefów

LKSKolejny rok trwają w Szkole Podstawowej w Józefowie zajęcia SKS w ramach współpracy z Wojewódzkim Zrzeszeniem LZS w Lublinie, które jest Operatorem Wojewódzkim Programu SKS w województwie lubelskim. Nasi uczniowie, pod okiem nauczycieli wychowania fizycznego Pani Alicji Kusak, Pani Marii Mielniczek i Pana Tomasza Kukiełki, doskonalą umiejętności techniczne i taktyczne w grach zespołowych oraz, poprzez wybrane gry i zabawy ruchowe, doskonalą ogólną sprawność fizyczną.

Gmina JózefówProgram "Szkolny Klub Sportowy" skierowany jest do uczniów szkół bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Ma on na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.

Program jest współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Gminę Józefów a koordynowany przez Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Lublinie.

 

Ministerstwo Sportu i Turystyki
Inwestycje Gminne