Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Gminny konkurs bożonarodzeniowy z języka angielskiego - Christmas Challenge - SP Majdan Nepryski

Christmas ChallengeGminny konkurs bożonarodzeniowy z języka angielskiego - Christmas Challenge adresowany jest do uczniów klas I - VII szkoły podstawowej i klas II – III gimnazjum, dla których udział w konkursie będzie sprawdzianem stopnia znajomości wiedzy dotyczącej zwyczajów i tradycji bożonarodzeniowych w krajach anglojęzycznych.

Załącznik:

Inwestycje Gminne