Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Spotkanie z Panem Policjantem - SP Stanisławów

Spotkanie z Panem Policjantem14 listopada 2017 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie z Panem Policjantem z Komisariatu Policji w Józefowie. Tematem spotkania było bezpieczeństwo w szkole i poza nią. Policjant rozmawiał z dziećmi o bezpiecznym poruszaniu się po ulicach, a w szczególności omówił zasady bezpiecznej drogi do i ze szkoły oraz pokazał niektóre znaki drogowe. Przypomniał również o korzyściach noszenia elementów odblaskowych przy ubraniu bądź tornistrze. Następnie wytłumaczył,jak powinno zachować się w kontaktach z obcymi ludźmi, jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych oraz do kogo zwracać się o pomoc w sytuacji zagrożenia. Policjant poinformował i zademonstrował również, w jaki sposób należy się zachowywać podczas ataku psa. Uczniowie czynnie uczestniczyli w spotkaniu, dzielili się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami oraz zadawali bardzo dużo pytań. Najprzyjemniejszą częścią było oglądanie przyniesionych przez naszego gościa podstawowych akcesoriów policjanta. Dzieci mogły przymierzyć czapkę, kamizelkę kuloodporną oraz dokładnie obejrzeć kajdanki czy pałkę policyjną. Na zakończenie wizyty wszyscy dostali odblaski. Dzięki takim spotkaniom policjant będzie kojarzył się uczniom jako osoba, której nie należy się bać i do której zawsze i w każdej sytuacji można zwrócić się o pomoc.

Spotkanie z Panem Policjantem Spotkanie z Panem Policjantem Spotkanie z Panem Policjantem
Spotkanie z Panem Policjantem Spotkanie z Panem Policjantem Spotkanie z Panem Policjantem
Inwestycje Gminne