Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Rozwijamy swoje pasje, zainteresowania i zdolności - SP Józefów

W Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego w Zwierzyńcu nasi uczniowie pod opieką Marii Mielniczek rozwijali swoje pasje, zainteresowania i zdolności, uczestnicząc w warsztatach plastycznych.

Tematem przewodnim aktywności twórczej tym razem była "Łąka". Idąc śladami Aleksandry Wachniewskiej malarki i orędowniczki ochrony przyrody Roztocza, dzieci wzbogaciły swoją wiedzę o tym środowisku naturalnym.

Nasi mali artyści, aby przedstawić urokliwe łąki swojej "Małej Ojczyzny" posługiwali się szeroką gamą barwną. Techniką suchych pasteli stworzyli wspaniałe dzieła, które następnie można było podziwiać na wystawie zbiorowej.

Swoim pracom nadali jeszcze poetyckie tytuły takie, jak na przykład "Łąka marzeń", "A Ty mnie na łąki szczęśliwe zabierz..." i inne. Na zakończenie zajęć, które przebiegały we wspanialej, twórczej atmosferze każdy uczeń otrzymał upominek - pastele olejne, za co organizatorom serdecznie dziękujemy.

Opracowanie: Maria Mielniczek

Inwestycje Gminne