Tydzień Bibliotek

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, już po raz piętnasty, organizuje w dniach 8-15 maja 2018 r. Tydzień Bibliotek, który ma podkreślić rolę czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. Hasłem tegorocznej edycji jest: (DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA

Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie zaprasza:

  • 08-15.05 Kiermasz książki przeczytanej
  • 08.05 W drodze ku wolności – zajęcia edukacyjne dotyczące współczesnego rozumienia przez dzieci i młodzież pojęć: wolność, niepodległość, współpraca, patriotyzm, obywatelskość
  • 09.05 Storytelling – opowieść o Powstaniu Styczniowym w okolicach Józefowa
  • 10.05 Kreatywnie o bibliotece i książkach czyli co dzieci wiedzą na temat pracy w bibliotece
  • 11.05 Biblioterapia – jak za pomocą literatury radzić sobie z trudnościami – warsztaty dla wszystkich, którzy chcą zaprosić  bohaterów literackich do wspierania siebie w przezwyciężaniu życiowych trudności
  • 11.05 Ostry Dyżur Literacki w bibliotece – akcja czytelnicza dla dzieci
  • 12.05 Zagraj z nami – pokaz gier planszowych ze zbiorów bibliotek
  • 14.05 Zaczarowana Książka – zapraszamy grupy dzieci i młodzieży szkolnej na spotkanie, w czasie którego będą czytane bajki, które uczestnicy warsztatów zilustrują techniką pinezkową
  • 14.05 Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki
  • 15.05 Poranek poezji – Słowa, dźwięki, obrazy. Zofia Rorat, WTZ Józefów