Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Próbna ewakuacja w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Majdanie Nepryskim

Próbna ewakuacjaDnia 24.11.2017 r. w naszej szkole miała miejsce próbna ewakuacja przeciwpożarowa. Celem akcji było zapoznanie z zasadami bezpiecznej ewakuacji i praktycznym prowadzeniem ewakuacji osób przebywających w budynku oraz nabywanie przez uczniów umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia.

Zakres i przebieg działań został uzgodniony z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju p. bryg. mgr inż. Wiesławem Krentem.

Uczestnicy ewakuacji opuścili budynek wyznaczonymi wyjściami ewakuacyjnymi. Cała akcja przebiegała sprawnie i bez zakłóceń. Na boisku szkoły nauczyciele poszczególnych klas zdali meldunek o stanie ewakuowanych p. dyrektor szkoły Marii Rysztak.

Przed budynkiem szkoły czekała na uczniów miła niespodzianka – samochody ratownicze, które wzbudziły ogromny zachwyt.

Odbyły się pokazy ćwiczeń w wykonaniu strażaków z powiatu biłgorajskiego m.in. akcja gaszenia pożaru w szatni szkolnej, przy użyciu podnośnika ewakuowano osobę znajdującą się na I piętrze. Przeszkoleni ratownicy przeprowadzili pokazy resuscytacji przy użyciu fantomów i defibrylatora AED.

W ćwiczeniu ewakuacyjnym uczestniczyły jednostki Straży Pożarnej:

 • Komendant Powiatowy PSP w Biłgoraju: bryg. mgr inż. Wiesław Krent
 • Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Biłgoraju: st. bryg. mgr inż. Mirosław Bury
 • Wydział Operacyjno-Szkoleniowy: st. kpt Albert Kloc, mł. asp. Dariusz Zabłotni
 • Sekcja Kontrolno-Rozpoznawcza: st. kpt. Dariusz Adamek, mł. asp. Zbigniew Popowicz
 • Sekcja Organizacyjno-Kadrowa: st. kpt. Tomasz Kozioł
 • Sekcja Kwatermistrzowsko-Techniczna: st. kpt Kazimierz Jarosławski, st. asp. sztab. Kazimiera Szaganiec
 • Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej: mł. bryg. Dariusz Gęborys
 • OSP Majdan Nepryski
 • OSP Józefów
 • OSP Aleksandrów drugi
 • OSP Łukowa
 • OSP Obsza
 • OSP Frampol
 • OSP Goraj
 • OSP Turobin
 • OSP Lipiny Dolne
 • Jeden zastęp PSP

Serdecznie dziękujemy Komendantowi Powiatowemu PSP w Biłgoraju p. Wiesławowi KrentowiZ-cy Komendanta Powiatowego PSP p. Mirosławowi Buremu, Komendantowi Gminnemu Ochotniczej Straży Pożarnej w Józefowie p. Dawidowi Łepikowi oraz wszystkim uczestniczącym jednostkom Straży Pożarnej.

Ćwiczenia tego typu są bardzo  potrzebne, gdyż odgrywają dużą rolę społeczną. Oswajają uczniów, kadrę pedagogiczną i pracowników szkoły z sytuacją, w której może zaistnieć konieczność szybkiego, zorganizowanego i pozbawionego elementu paniki opuszczenia miejsca nauki i pracy.

Koordynatorzy:

 • Barbara Gontarz
 • Piotr Gontarz
Próbna ewakuacja Próbna ewakuacja Próbna ewakuacja
Próbna ewakuacja Próbna ewakuacja Próbna ewakuacja
Próbna ewakuacja Próbna ewakuacja Próbna ewakuacja
Próbna ewakuacja Próbna ewakuacja Próbna ewakuacja
Próbna ewakuacja Próbna ewakuacja Próbna ewakuacja
Inwestycje Gminne